Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]

PŘIHLÁŠKA
VI. Setkání administrátorů IS MP Manager, 7. – 8. října 2021, Olomouc - Radíkov
 
 
Účastníci: Počet účastníků instituce, kteří se mohou přihlásit, není omezen.
 
*Účastník č.1 (účastnický poplatek: 0 Kč / hrazeno FT Technologies a.s.)
Mám zájem o zajištění ubytování na jednu noc (7. – 8. 10.) Ano    Ne    
Mám zájem o zajištění ubytování na dvě noci (6. – 8. 10. / příplatek: 400 Kč, resp. 16 Euro) Ano    Ne    
 
Mám zájem o zajištění ubytování na jednu noc (7. – 8. 10.)Ano    Ne    
Mám zájem o zajištění ubytování na dvě noci (6. – 8. 10. / příplatek: 400 Kč, resp. 16 Euro) Ano    Ne    
 
Mám zájem o zajištění ubytování na jednu noc (7. – 8. 10.)Ano    Ne    
Mám zájem o zajištění ubytování na dvě noci (6. – 8. 10. / příplatek: 400 Kč, resp. 16 Euro) Ano    Ne    
 
Mám zájem o zajištění ubytování na jednu noc (7. – 8. 10.)Ano    Ne    
Mám zájem o zajištění ubytování na dvě noci (6. – 8. 10. / příplatek: 400 Kč, resp. 16 Euro) Ano    Ne    
* Povinný údaj
 
 
 
• Po odeslání přihlášky bude účastníkovi na uvedený kontaktní e-mail zasláno potvrzení o registraci. Pokud tento e-mail neobdrží, přihlášení neproběhlo správně (například byl zadán chybný e-mail), popřípadě se mohlo potvrzení přesunout do nevyžádané pošty. V případě problému s přihlášením nás může účastník kontaktovat na konference@fttech.org.
• Po zpracování údajů na přihlášce bude účastníkovi v případě, že má hradit účastnický poplatek (či doplatek za ubytování), zaslána na uvedený kontaktní e-mail elektronická faktura k úhradě. (Poznámka: faktury budou vystaveny hromadně v okamžiku definitivního potvrzení možnosti konání setkání, nejpozději však 14 dní před konáním setkání.)
• Účastnický poplatek: náklady setkání hradí FT Technologies a.s., přičemž jeden účastník z dané městské či obecní policie má účast zdarma, každý další hradí 950 Kč (38 €); ubytování (včetně čtvrteční snídaně) již od středy 6. října: 400 Kč (15 €) na osobu.
• Překážka v účasti na straně účastníka není důvodem pro vrácení účastnického poplatku (či doplatku za ubytování). Po vzájemné dohodě účastník za sebe může delegovat náhradníka, a to i v den zahájení setkání.
• Setkání je určeno pouze pro klienty FT Technologies a.s., uživatele IS MP Manager. FT Technologies a.s. si vyhrazuje právo setkání zrušit či neakceptovat přihlášku.
 
• Odesláním přihlášky účastník potvrzuje, že bere na vědomí aktuální protiepidemické podmínky stanovené mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví České republiky. S organizátorem, společností FT Technologies a.s., výslovně ujednává, že v případě, že by došlo k nákaze účastníka onemocněním COVID-19 přenosem z jiného účastníka setkání nebo osob setkání organizujících, jedná se o vyšší moc a organizátor za přenos onemocnění nenese žádnou odpovědnost.
• Odesláním přihlášky účastník souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů. Tento souhlas uděluje na všechny informace obsažené ve formuláři, které jsou pravdivé, přesné a jsou z jeho strany poskytnuty dobrovolně. Údaje jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a v souladu s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. FT Technologies a.s. se sídlem Chválkovická 151/82, 772 00 Olomouc údaje může zpracovat pouze ke kontaktu s účastníkem a k zasílání obchodních sdělení, pozvánek na kurzy, školení, semináře, konference a k poskytování aktualit majících souvislost s činností FT Technologies a.s. Účastník bere na vědomí, že bez jeho vysloveného souhlasu FT Technologies a.s. neposkytne údaje třetím osobám a užívá je výhradně pro interní potřebu.