Wsparcie techniczne i kontakt handlowy
(+48) 226 579 015
[CZ] | [ENG] | [PL]

REFERENCJE

Obecnie działamy w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Czeskiej i na Słowacji. W Republice Czeskiej i na Słowacji jesteśmy uważani za lidera na rynku systemów informacyjnych (MP Manager) dla straży gminnych i miejskich do prowadzenia ich statutowej działalności ustanowionej prawem.
MP Manager jest systemem informatycznym nowej generacji, dedykowanym Strażom Gminnym/Miejskim do prowadzenia ich zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz.779), bez wpływu na ich wielkość i zakres terytorialny (art. 3.1.). Jesteśmy także posiadaczem certyfikatu jakości IO-MP_CLIETA poświadczającego zgodność systemu informacyjnego MP Manager z wymogami prawa.

Przegląd użytkowników systemu informacyjnego MP Manager i organizacji dysponujących pulpitem z internetowym sygnałem, do którego są podłączone SOS przyciski „SeniAngel”.