Wsparcie techniczne i kontakt handlowy
(+48) 226 579 015
[CZ] | [ENG] | [PL]

MUR - Pomiar prędkości odcinka

Pomiar prędkości na odcinku (MUR) służy do dwukierunkowego zbierania danych
o ruchu na mierzonym odcinku drogi, ich oceny według zadanych parametrów
i przetwarzania do postaci automatycznego egzekwowania w przypadku naruszenia przepisów ruchu drogowego. Zgodnie z wynikami praktyki jest to nie tylko narzędzie zapobiegawcze, ale przede wszystkim represyjne, mające na celu zwiększenie poszanowania zasad - przestrzeganie maksymalnej prędkości w miejscu instalacji. Składa się z wyposażenia technicznego (np. ČDT-Speed CAM firmy ČD Telematika a.s.) oraz integracji z systemem informatycznym MP Manager (IS MP Manager). MUR
jest jednym z wielu modułów IS MP Manager i działa na swoich standardowych zasadach (wiece tutaj).

Główne zalety MUR:

 • spełnia surowe wymagania certyfikacji Czeskiego Instytutu Metrologii - certyfikacja obowiązuje w krajach Unii Europejskiej
 • jest to bezpośrednia integracja (połączenie) wyposażenia technicznego w IS MP Manager
 • charakteryzuje się niskimi kosztami inwestycyjnymi instalacji i eksploatacji urządzeń technicznych dzięki szybkiemu i łatwemu montażowi
 • oczywiście istnieje możliwość instalacji nieograniczonej ilości urządzeń technicznych oraz integracji z IS MP Manager
 • wyposażenie techniczne charakteryzuje się dużą odpornością na warunki klimatyczne i atmosferyczne, w szczególności jest odporne na wysoki zakres temperatur pracy
 • wyposażenie techniczne pozwala na pomiar prędkości pojazdów w obu kierunkach
 • integracja z IS MP Manager umożliwia automatyczne przetwarzanie danych zgodnie z funkcjonalnościami tego systemu, w tym łatwe i automatyczne egzekwowanie np. poprzez integrację z serwisem plików
 • wydajna praca z danymi - bardzo niskie wymagania co do wielkości przestrzeni dyskowej na serwerze lub w chmurze
 • minimalne ryzyko nadużyć bezpieczeństwa zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
 • podstawowa zasada oparta na znakach rejestracyjnych pojazdów i połączeniu on-line z bazami danych administracji państwowej, samorządowej i osób trzecich umożliwia również ponadstandardową sprawną i szybką możliwość kontroli przejeżdżających pojazdów
 • dodatkowe korzyści takie jak kontrola recydywy, zapowiedź poszukiwania pojazdu itp.
 • liczba użytkowników systemu nie jest ograniczona – brak licencji i ograniczeń ekonomicznych
 • nadzór zarządczy i delegowanie zadań - możesz zalogować się do systemu z dowolnego miejsca i o dowolnej porze w czasie rzeczywistym
 • raportowanie - tworzenie prostych i przejrzystych statystyk
 • analizy ponadstandardowe - monitorowanie recydywy, predykcja i monitorowanie mapy