Wsparcie techniczne i kontakt handlowy
(+48) 226 579 015
[CZ] | [ENG] | [PL]

Podporujeme myšlenku, že „lidská společnost bude přesně taková, jakou si ji my sami budeme utvářet“. Od prvního okamžiku existence naší firmy vnímáme náš velký závazek. Vůči všem okolo nás, ale rovněž životnímu prostředí. Pro jeho ochranu můžeme právě my, jako vyspělá technologická společnost, učinit mnoho. Snažíme se být k naší přírodě maximálně šetrní. Využíváme obnovitelné zdroje a nastavujeme takové procesy, abychom minimalizovali produkci odpadů. Třeba také tím, že omezujeme tisk dokumentů. Naše společenská odpovědnost spočívá rovněž v podpoře projektů. Když můžeme, tak velice rádi pomůžeme. A co Vy?


dlouhodobé projekty

Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce

Nebyli bychom to správní patrioti, pokud bychom nepodporovali jeden z největších skvostů našeho regionu, a to Baziliku Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cíl obdivovatelů barokní krásy, mnoha poutníků a také srdce farnosti, kde se odehrávají ta nejcennější tajemství víry. Více o Bazilice a Svatém Kopečku zde.


Dobrý Anděl

Onkologické onemocnění, cystická fibróza, svalové dystrofie Duchenne a její horší typy, Epidermolysis Bullosa (nemoc motýlích křídel), chronická střevní onemocnění, chronická selhání orgánů dítěte, závažné dědičné poruchy metabolismu a ostatní závažná onemocnění dostávají řadu rodin do tíživé finanční situace. Od roku 2013 jsme Dobrým andělem, který jim pomáhá finančními příspěvky tuto situaci řešit prostřednictvím nadace Dobrý Anděl. Více o projektu Dobrý Anděl zde.


Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc

Narození dítěte s vážným handicapem je neočekávanou skutečností, která ovlivní celou rodinu i okolí. Raná péče pomáhá těmto rodinám na cestě vidět i drobné radosti a úspěchy a těšit se z nich. Informace o její záslužné činnosti a pomoci se tak alespoň trochu snažíme vnést do povědomí společnosti. I proto se s Ranou péčí setkáte mimo jiné na naší Mezinárodní konferenci obecních policií. A také se rádi účastníme charitativních bowlingových turnajů v Olomouci. Někdo možná řekne, že je to málo, ale i málo někdy znamená mnoho a především, děláme to rádi. Více o Rané péči zde.


krátkodobé projekty

Camino na kolečkách

Vozíčkář Jan Dušek, kterému všichni neřeknou jinak než Honza, má "Rozárku" (roztroušenou sklerózu diagnostikovanou v roce 2003). Jednou se svému příteli Petrovi Hirschovi svěřil, že by rád absolvovat Svatojakubskou poutní cestu ze španělského Logroňa do Santiaga de Compostely. Slovo dalo slovo a vznikl projekt „Camino na kolečkách 2017“, který jsme podpořili rovněž my. Poskytli jsme technologické vybavení a finanční příspěvek na realizaci projektu. Zároveň jsme potěšeni, že Jan Dušek využívá naše SOS tlačítko SeniAngel pro včasné přivolání pomoci a je také čestným Ambasadorem SeniAngel. Více o projektu Camino na kolečkách naleznete zde.


Dokumentární tragikomedie VELKÉ NIC

Jsme hrdým partnerem celovečerní dokumentární tragikomedie VELKÉ NIC o českém pojetí pandemie covid-19. Ve stručnosti: Byli jsme best in covid? Kdo měl plán: lidstvo, nebo virus? Filmový štáb Víta Klusáka a Mariky Pecháčkové se na jaře 2020 vydal do prázdných ulic a dva roky sledoval reakce české společnosti na pandemii covid-19 v odrazu vládních nařízení. Nasbírali silné příběhy lidí z různých oblastí, zachytili bizarní obrazy krize a vytvořili tak absurdně úsměvnou zprávu o naší společnosti. Více o projektu VELKÉ NIC naleznete zde.


Poutí k sobě

V návaznosti na úspěšný projekt Camino na kolečkách jsme se rozhodli podpořit vozíčkáře Milana Langera při jeho pouti z Olomouce do Santiaga de Compostela. Skupina poutníků se vydala vybavena SOS tlačítkem SeniAngel zaznamenávající jejich trasu na téměř půlroční putování. Milanovu pouť však předčasně přerušily zdravotní problémy, a tak byl hospitalizován. Mezitím část výpravy pokračuje dál do Santiaga, ostatní se střídají u Milanova lůžka. Milan Langer umírá 7. srpna 2019. Jozef Kivoň, nerozlučný přítel a poutník, který stál u naplňování Milanova snu, poté s ostatními přáteli pouť symbolicky dokončí. Buen Camino… Více o projektu Poutí k sobě zde.