Wsparcie techniczne i kontakt handlowy
(+48) 226 579 015
[CZ] | [ENG] | [PL]

WSPIERAMY

Wspieramy myśl, że „firma będzie taka, jaką sobie ją sami stworzymy” oraz czujemy naszą odpowiedzialność za ochronę środowiska naturalnego. Jesteśmy technologiczną firmą pracującą z najnowocześniejszymi technologiami minimalizującymi papierowe wydruki dokumentów. Równocześnie wspieramy kilka projektów co do których jesteśmy przekonani, że właśnie ich realizacja czyni z nas lepszą firmę.

Camino na kółkach

Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim Pan Jan Dušek, do którego nikt nie zwraca się inaczej niż Honza, każdego dnia mierzy się ze swą niepełnosprawnością. Niedawno wyraził swoje marzenie a mianowicie chęć uczestnictwa w pielgrzymce Św. Jakuba z Hiszpańskiego Logroňa do Santiaga de Compostely. Projekt, który wsparliśmy nosi nazwę „Camino na kolečkách 2017”. Pielgrzymów, którzy podczas drogi pomagali Honzie wyposażyliśmy w urządzenia technologiczne oraz wsparliśmy finansowo realizację projektu. Jednocześnie cieszy nas fakt, że Jan Dušek korzysta z naszego produktu, tj. SOS przycisku SeniAngel, który służy w sytuacji kryzysowej do szybkiego wezwania pomocy. Pan Dušek jest Ambasadorem SeniAngel. Więcej na temat projektu Camino na kolečkách znajdziesz tutaj.

Dobry Anioł

Choroby onkologiczne oraz inne schorzenia takie jak np. porażenie dziecięce, dziedziczne choroby metabolizmu dotyczą wielu rodzin doprowadzając je do ciężkiej sytuacji finansowej. Od 2013 roku jesteśmy Dobrym aniołem, który wspiera je finansowo poprzez fundację Dobry Anioł. Więcej o tym projekcie znajdziesz tutaj.

Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Świętym Wzgórzu w Ołomuńcu.

Nie bylibyśmy patriotami jeżeli nie wspieralibyśmy jednego z najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych naszego regionu jakim jest Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Świętym Wzgórzu w Ołomuńcu. Jest ona celem osób podziwiających barokowe piękno oraz wielu pielgrzymujących do Najświętszego Serca, gdzie odgrywają się najcenniejsze tajemnice wiary. Więcej o Bazylice i Świętym Wzgórzu znajdziesz tutaj.