Wsparcie techniczne i kontakt handlowy
(+48) 226 579 015
[CZ] | [ENG] | [PL]
Začíná pravidelná aktualizace informačního systému MP Manager
Uživatelé informačního systému MP Manager vědí, že se jedná o naprostou samozřejmost. Námi dodávaný systém pro ně pravidelně kvartálně aktualizujeme. Nyní nadešel okamžik, aby se v systému objevily novinky, na kterých naši vývojáři „vyšívali“ v uplynulých týdnech.

Samotné změny a úpravy v systému vychází hned z několika zdrojů. Asi tím nejdůležitějším jsou opodstatněné připomínky od uživatelů na vylepšení, které se k našim vývojářům a expertům dostávají hned několika způsoby. Ať jako podněty z osobních jednání, prostřednictvím nadstandardního Supportu a také jako závěry z pravidelných exklusivních setkání s administrátory, které pro ně organizujeme (jedno takové nedávno proběhlo formou neformálního outdoorového kempu na Radíkově u Olomouce). „Mnohdy se jedná o různé nápady, které především uživatelům zpříjemňují jejich práci v systému a dochází tak k jeho neustálému zdokonalování. Samozřejmě se tu a tam objeví i nějaká méně závažná, spíše nesystémová, chybička, která vyplyne až během používání, a tu záhy opravíme,“ popisuje ředitelka vývoje Jana Nekvindová. Podle ní však aktualizacím předchází opravdu důkladné testování jakýchkoliv změn, které by tak měly tyto nesrovnalosti odhalit. V některých případech jsou s tímto procesem samy nápomocny některé městské policie, které si jako testeři mají příležitost novinky „osahat v praxi“ v určitém předstihu před nasazením do takzvaného produkčního prostředí. Samozřejmě, v okamžiku, kdyby se v systému, který však je za téměř dvacet let používání tisícovkami strážníků tak prověřený, přece jen vyskytla nějaká kritická chyba, byla by okamžitě opravena v rámci mimořádné aktualizace. Ty se však nyní využívají převážně na zapracování legislativních změn, jenž tvoří další část ve skládačce plánovaných úprav v systému.

Čtěte také: Propojení aplikace eDoklady do informačního systému MP Manager (fttech.org)

Rovněž je důležité míti na paměti, že se jedná o systém postavený na principu modularity. „Kromě samotné základní platformy tak nabízí řadu dalších modulů, nepřeberného množství nadstaveb, funkcionalit a v neposlední řadě implementací a propojení zejména na státní databáze,“ zdůrazňuje Nekvindová. Proto je potřeba jej udržovat v neustále výborné kondici, a tak jsou vždy součástí aktualizace optimalizace, opravy a rozšíření pro zvýšení výkonosti a rychlosti systému.

Čtěte také: VPA – Virtuální Parkovací Automat nově nabízí ještě větší pohodlí plátcům parkovného (fttech.org)

A jaké novinky tedy čekají na uživatele informačního systému MP Manager tentokrát? „Nastávající aktualizace přináší z důvodu určitých legislativních úprav skrytí položky Přestupky (recidiva) v lustraci Centrálního registru řidičů, jelikož by mohl být výskyt této položky v našem systému v některých případech matoucí,“ popisuje Nekvindová. Ráda by však zmínila ještě další dvě novinky, a to možnost rozšíření evidence jízdních kol o více fotografií či rozšíření sloupců v seznamu událostí o datum uložení pokuty. Další úpravy systému jsou pak detailně popsány v manuálu, který je vždy k aktualizacím připraven, a který mají uživatelé k dispozici v Supportu informačního systému MP Manager. Podle Nekvindové se jedná o nikdy nekončící proces. Sotva doběhnou jedny aktualizace u všech cloudových i serverových klientů, navíc ve všech třech jazykových mutacích, začínají specialisté z vývojového oddělení připravovat další balíček novinek pro příští aktualizaci.

Pravidelná aktualizace informačního systému MP Manager je prováděna v kvartálních intervalech a připravována ve všech třech jazykových mutacích systému, tedy české, slovenské i polské. Kromě pravidelných aktualizací jsou celoročně prováděny mimořádné aktualizace, které reagují na případné legislativní změny, oprávněné požadavky klientů a podobně. Aktualizace jsou součástí našich standardních služeb.

Informační systém MP Manažer je nástroj pro správu agendy – komplexní řízení a evidenci činností v reálném čase – městských a obecních policií bez rozdílu na jejich velikosti a územní působnosti. Založen je na principu modularity umožňující práci prostřednictvím webového prohlížeče na jakémkoliv stacionárním či mobilním zařízení připojenému k internetu. Systém je vyvíjen téměř dvacet let společností FT Technologies a.s. ve spolupráci s jeho uživateli, a proto je nejrozšířenějším informačním systémem pro strážníky – využíván je v téměř 200 obcích a městech v České republice, na Slovensku a v Polsku (fttech.org).

Doporučujeme Vám sledovat náš facebookový profil FTTechnologiesOlomouc.

29. 5. 2024