Wsparcie techniczne i kontakt handlowy
(+48) 226 579 015
[CZ] | [ENG] | [PL]
IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA GMINNYCH POLICJI (STRAŻY MIEJSKICH I GMINNYCH)
03.-05. 04.2019 / WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY UNIWERSYTETU PALACKIEGO W OŁOMUŃCU

Czy straże miejskie czeka upadek z powodów personalnych?

Była to prawdopodobnie jedna z najczęściej dyskutowanych kwestii, która znalazła odzwierciedlenie w wielu prezentacjach, wykładach i nieformalnych debatach
na IV Międzynarodowej Konferencji Policji Miejskich/Gminnych (Straży Miejskich/Gminnych). Konferencja miała miejsce 3 - 5 kwietnia 2019 r. na Wydziale Edukacji Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. W tym największym międzynarodowym spotkaniu policji miejskich/gminnych (straży miejskich/gminnych) w Europie Środkowej wzięło udział dwustu uczestników z Czech, Słowacji i Polski.


Autor zdjęć: Jan Andreáš, olomouckyfotograf.cz

Dwa dni konferencji poprzedziła kolacja powitalna „Witamy w Ołomuńcu…”, która była pierwszą okazją do dyskusji na tematy, a zwłaszcza nieformalnego spotkania z przyjaciółmi, którzy często spotykali się w ubiegłym roku zaledwie rok temu. „Z przyjemnością witam uczestników konferencji z trzech krajów europejskich. Wierzę, że znajdą wolny czas w pracowitym programie konferencji i poznają scenerię historycznego Ołomuńca. To tutaj ludzie, którzy mają duże doświadczenie, spotykają się i dzielą tutaj, będą się inspirować i to jest również celem tego spotkania ”- powiedział Miroslav Žbánek, burmistrz Ołomuńca, który powitał ich wraz z przedstawicielami regionu ołomunieckiego i Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Więcej informacji na temat konferencji i programu można znaleźć tutaj.

Nieformalna kolacja „Witamy w Ołomuńcu…” w przeddzień konferencji, połączona z degustacją tradycyjnych specjałów regionalnych producentów była miłym dodatkiem do największego międzynarodowego spotkania policji miejskich (straży miejskich) w Europie Środkowej. Niewidomi muzycy z KYKLOPBAND Ołomuniec pomogli stworzyć dobrą atmosferę, występując z wspaniałym koncertem muzycznym, który był na wysokim poziomie.

Nowe motto konferencji: „Jesteśmy w pierwszej linii”

Głównym tematem tegorocznej konferencji była „wizja i przyszłość policji miejskich (straży miejskich)”, dlatego kwestia polityki personalnej była szczególnie widoczna. Jest to jeden z powodów, dla których w pierwszym dniu konferencji wystąpiły najbardziej kompetentne osoby - przedstawiciele profesjonalnych zrzeszeń strażników ze wszystkich trzech krajów uczestniczących. Wszyscy byli zgodni co do tego, że Policja Miejska (Straż Miejska) i Gminna są w większości przypadków pierwszymi instytucjami, które zajmują się porządkiem publicznym. Stąd pojawiło się motto konferencji „Jesteśmy w pierwszej linii”.

Milan Kladníček, przewodniczący Rady Miejskiej Policji Miast i Miasta Stołecznego Pragi, zwrócił uwagę, że w 2018 r. miasta i gminy wydały na bezpieczeństwo 6,6 mld CZK. „Przyszłość strażników będzie w pełni pokrywać się z przyszłością naszej społeczności. Jesteśmy siłą napędową zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego w miastach. Teraz rozwiązujemy problematykę socjalnego uposażenia dla strażników, którzy będą służyć w najbliższej przyszłości. Ponieważ według statystyk nasi strażnicy starzeją się, a młodzi nie podejmują pracy w tym zawodzie, mówiąc że w tej pracy nie widzą swojej przyszłości. „Nikt nie chce doświadczyć czasu, kiedy na ulicy będą służyć, 65 letnia babcia z dziadkiem”, wyjaśnia potrzebę promowania atrakcyjności wykonywania zawodu strażnika i umiejętności konkurowania z innymi instytucjami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Konferencja odbyła się pod patronatem przedstawicieli Zawodowego Stowarzyszenia Policji Miejskich/Gminnych w Czechach, na Słowacji oraz Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich/Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas ceremonii otwarcia pojawiły się nie tylko przemówienia powitalne, ale przede wszystkim podczas pierwszego dnia konferencji oraz podczas kolejnych wykładów przejawiała się tematyka przyszłości policji miejskich (straży miejskich).

„Jeśli nie zmieni się prawo i status społeczny strażników miejskich, to przyszłość nie będzie różowa. Naprawdę nie wyobrażam sobie strażnika miejskiego w wieku przedemerytalnym, który przybiegnie na interwencję zziajany i będzie musiał jej podołać. To brzmi zabawnie, ale to wielki problem. Całe społeczeństwo musi zdać sobie sprawę z tego, że podstawową, żmudną pracę na ulicy wykonują strażnicy ”- powiedział Ján Andrejko, prezes stowarzyszenia reprezentującego słowackich funkcjonariuszy policji miejskich.

Jego polski odpowiednik Artur Hołubiczko, prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP, zwrócił uwagę na podobny problem straży miejskich/Gminnych w Polsce. „Straż Miejska udowodniła swoją wartość w ciągu ostatnich dwudziestu ośmiu lat działalności, wraz z pojawieniem się nowych jednostek, rośnie zapotrzebowanie na strażników z każdym rokiem. Dlatego coraz częściej używamy nowoczesnych technologii do wykonywania naszej pracy. To, że uczestniczymy w tym spotkaniu, jest dla nas bardzo korzystne, zdobywamy dużą wiedzę, nawiązujemy partnerstwo ” - podsumował Hołubiczko.


Od pierwszej edycji konferencji jej nieodłączną częścią jest uroczyste przekazywanie certyfikatów nowym użytkownikom systemu informacyjnego MP Manager dla straży miejskich lub przycisków SOS SeniAngel od FT Technologies a.s. Kolejne 20 miast i gmin otrzymało certyfikaty z rąk prezesa zarządu Daniela Bednaříka, w których straże miejskie (policje miejskie) zaczęły korzystać z tych produktów od ubiegłego roku.

Panel „Bezpieczny obszar”, na początku konferencji, miało poprzedzić powitanie uczestników przez prezydenta czeskiej policji, który jednak w ostatniej chwili z ważnych przyczyn służbowych, musiał z niego zrezygnować. Z uwagi na powyższe, wstępnego słowa powitalnego skierowanego do uczestników konferencji podjął się więc pułkownik Tomáš Kužel, dyrektor regionalnej dyrekcji regionu morawsko-śląskiego. Wystąpił także jako wykładowca na konferencji, mówiąc między innymi o bardzo dobrej współpracy z policją miejską w sprawie „SYNTE”. Na początku podkreślił nieocenioną rolę funkcjonariuszy w zapewnianiu bezpieczeństwa w miastach i gminach. „Nie wyobrażam sobie, aby dziś funkcjonować w celu zabezpieczenia podstawowego porządku publicznego bez policji miejskiej (straży miejskiej). Stanowi ona integralną część miast i gmin w zapewnianiu bezpieczeństwa obywateli i ma nieodłączną pozycję w miastach ”- zauważył Kužel, myśląc również o długoletniej idei zniesienia policji miejskiej i włączenia strażników do czeskiej policji. „Ten wzrost liczby policjantów kosztem policji miejskiej (straży miejskiej) i przejęcie władzy nie zadziałałoby. Straż miejska jest dla nas ważnym partnerem - zauważył Kužel. Przywołał wiele przykładów ze swojej praktyki, od działań zapobiegawczych po współpracę w zabezpieczeniu meczy piłki nożnej lub imprez publicznych. Oprócz dyskusji na temat wizji i przyszłości policji miejskiej (straży miejskiej) pojawiły się również kwestie przestępczości narkotykowej i cyberprzestępczości, pracy socjalnej w wykluczonych miejscowościach oraz bezpieczeństwa w strefach przemysłowych.

W ostatnim momencie okazało się także, że jeden z głównych gości konferencji, tj. Prezydent Policji Republiki Czeskiej, generał Jan Švejdar również musiał zrezygnować z uczestnictwa z tej edycji konferencji, za co przeprosił organizatorów i uczestników. Przeprosiny te zostały przyjęte, a na czele otwierających konferencję stanął dyrektor Regionalnej Dyrekcji Policji Morawsko-Śląskiej Republiki Czeskiej, generał (ówczesny pułkownik) Tomáš Kužel, który również pojawił się w panelu „Bezpieczna przestrzeń” na tegorocznej konferencji.

„Inteligentny” CamCar – w centrum uwagi uczestników i mediów

Kolejny panel „Nowoczesna technologia” z kilkoma praktycznymi przykładami z pewnością przynajmniej częściowo wskazał drogę wyjścia z „kryzysu kadrowego”. Rzeczywiście, rosnące wykorzystanie nowoczesnych technologii jest jednym z rozwiązań ułatwiających funkcjonariuszom pracę, a nawet zastępują ich w niektórych czynnościach. Słuchacze poznali najnowsze trendy w dziedzinie systemów CCTV, technologii ochrony miękkich celów lub wizji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w wymianie danych i informacji.

Inteligentny pojazd monitorujący CamCar wykorzystywany do sprawdzania płatności parkingowych online od samego początku przyciągał uwagę uczestników konferencji i przedstawicieli mediów. Uwaga widowni wzrosła gdy na hali mogli obserwować jazdę kontrolną ulicami Ołomuńca z wynikami kontroli w czasie rzeczywistym. Miejska Policja z Trenčína również zaprezentowała swój pojazd podczas konferencji.

Najwięcej uwagi poświęcono jednak inteligentnemu pojazdowi monitorującemu CamCar zaprojektowanemu do sprawdzania płatności parkingowych online. Zwłaszcza, gdy całkowicie wypełniona przez uczestników konferencji sala oglądała widoczne na telebimie „czerwone lizaki” w czasie rzeczywistym za nieopłacone parkowanie na ulicach Ołomuńca - w chwili gdy CamCar „wyskoczył” z konferencji, aby przeprowadzić w terenie kontrolę online. Następnie wielu uczestników obejrzało z zainteresowaniem nie tylko ten pojazd, ale także CamCara w barwach miejskiej policji z Trenčína, która była obecna podczas pierwszego dnia konferencji. „Sześciu funkcjonariuszy policji miejskiej do tej pory mogło codziennie skontrolować 600 pojazdów zaparkowanych na ulicach Trenczyna. Teraz mają CamCara, który jest w stanie kontrolować aż 1200 pojazdów dziennie, a liczba ta rośnie wraz z poprawą naszych usług. Widzimy w tym ogromne korzyści i oszczędności w zasobach ludzkich ”- Patrik Žák, zastępca burmistrza Trenczyna, podkreślił zalety korzystania z nowoczesnych technologii podczas swojego wykładu.

Bardzo interesujący był także wykład przedstawiciela straży miejskiej m.st. Warszawy na temat doświadczeń z wykorzystania dronów przez funkcjonariuszy straży miejskiej w polskiej stolicy. „Jestem stałym uczestnikiem tej konferencji i mogę powiedzieć, że z roku na rok jej poziom rośnie - duży wybór środowiska, prelegentów oraz oczywiście ich erudycja i specjalistyczna wiedza” - powiedział komendant policji miejskiej Břeclav Stanislav Hrdlička. Rosnące wykorzystanie nowoczesnych technologii z pewnością nie jest według niego bez znaczenia i widzi w nich przyszłość, a dla strażników ułatwienie w ich pracy.

Tegoroczna konferencja obejmowała ponad dwadzieścia wykładów, zawartych w czterech panelach. Pierwszego dnia dwieście uczestników z trzech krajów debatowało w panelach „Bezpieczna przestrzeń” i „Technologia”, a drugiego dnia w panelach „Zapobieganie i edukacja” i „Ustawodastwo”. Cieszy fakt, że podczas głosowania wśród uczestników 98% wypowiedziało się, że „program konferencji był korzystny”.

Drugi dzień konferencji przyniósł wiele niezbędnej wiedzy, pytań i wyzwań

Drugi dzień konferencji był tradycyjnie poświęcony profilaktyce, edukacji i ustawodawstwu. „Cyberprzestępczość jest integralną częścią naszego programu konferencji. Tym razem skupiliśmy się na projekcie E-Safety dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Z debaty i indywidualnych relacji jasno wynikało, że wykład ten był dla wielu bardzo inspirujący ”- powiedział Daniel Bednařík, prezes zarządu FT Technologies as, który zorganizował konferencję.

Program otrzymał także organizację non-profit „Pierwszy dach”, która ma pomóc osobom bezdomnym w znalezieniu mieszkania lub umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy poprzez wprowadzenie projektu First Responder. „Z informacji zwrotnych, ale przede wszystkim z dyskusji poprzez aplikację sli.do, mamy wrażenie, że panel prewencyjny i edukacyjny po raz kolejny przyciągnął wielką uwagę i przyniósł przedstawicielom policji miejskiej (straży miejskiej) wiele nowej wiedzy, informacji i kontaktów”, pochwala Bednařík. Był również zadowolony z debaty „akcji” za pośrednictwem platformy sli.do, podczas której uczestnicy zadawali pytania, a także wyrażali swą opinię o konferencji.

Drugi dzień konferencji zaoferował tradycyjnie tematy budzące wiele emocji. Ponieważ panel „Zapobieganie i edukacja” zawsze zawiera wiele „ludzkich historii”. Przeciwnie, kwestie prawne na ostatnim panelu konferencyjnym „Ustawodawstwo” zainicjowały nie tylko w sali, ale także w holu, burzliwą debatę. Było to także, po raz pierwszy, możliwe również „wirtualnie” za pośrednictwem aplikacji sli.do.

Największa „interaktywna debata” pojawiła się w panelu „Ustawodastwo” podczas wykładu przedstawiciela Prezydium Słowackiej Policji na temat obiektywnej odpowiedzialności, który jest przedmiotem szczególnego zainteresowania słowackiej policji miejskiej I gminnej. „Osiągnęliśmy etap, w którym przynajmniej już o tym rozmawiamy, ale dopóki politycy nie podejmą działań, to niczego nie rozwiąże”, powiedział jeden ze słowackich uczestników. Na pierwszy plan wysunęła się kwestia RODO oraz planowana wizja ustawodawcza i wiadomości „eurounijne” mające wpływ na pracę strażników.

Tradycyjnie bogaty program towarzyszący

Dzięki wsparciu wielu podmiotów i firm uczestnicy konferencji i goście mogli cieszyć się niezwykłym komfortem. Przygotowano ponad dwadzieścia profesjonalnych wykładów, który uzupełniny został bogatym programem towarzyszącym. Oprócz wspomnianej kolacji powitalnej z regionalną degustacją potraw w przeddzień konferencji odbył się w Muzeum Archidiecezjalnym program kulturalny „ Skarby I sztuka Ołomuńca”, połączony pod koniec dnia z symboliczną degustacją wina z pałacowych piwnic arcybiskupstwa. Na sam koniec konferencji niektórzy uczestnicy udali się z wizytą do strzelnicy CS Solutions w Prostějovie, gdzie mogli skorzystać z możliwości strzelania z różnych rodzajów broni oraz kompleksowego programu szkoleniowego strzelecko-taktycznego przygotowanego specjalnie dla policji miejskiej.

Nieodłączną częścią są nieformalne spotkania z okazją do wymiany doświadczeń ze swojej pracy. Właśnie ta nieformalność, przyjazne otoczenie, doskonały catering, program towarzyszący oraz oczywiście wybór tematów i prelegentów - to cechy, które sprawiają, że konferencja jest największym międzynarodowym spotkaniem policji miejskich i gminnych (straży miejskich/gminnych) w Europie Środkowej.

Podziękowania

„Przede wszystkim muszę podziękować uczestnikom, których pozytywne opinie i zadowolenie sprawiają że my też jesteśmy bardzo zadowoleni. To nie tylko nasza zasługa, ponieważ bez wsparcia partnerów i wszystkich tych, którzy brali udział w programie, ten rok nie byłby tak udany ”- dodał Bednařík. O sukcesie konferencji świadczy również ocena uczestników - która wykazała, że 98% respondentów uznało program konferencji za korzystny, a 90% planuje uczestniczyć w niej również w przyszłym roku. Będzie to już piąta konferencja i FT Technologies a.s. która ją organizuje już teraz myśli o tym jak uczynić ją jeszcze bardziej atrakcyjną.

FT Technologies a.s. dziękuje wszystkim partnerom, dostawcom i podwykonawcom za współpracę i stworzenie komfortowej i przyjaznej atmosfery dla uczestników i gości IV Międzynarodowej Konferencji Policji Miejskich (Straży Miejskich). Słowa podziękowania należą się również uczestnikom, wykładowcom i samym instytucjom, które uczestniczyły w realizacji programu. Również dzięki Waszemu wkładowi konferencję tę można uznać za największe międzynarodowe spotkanie policji miejskich i gminnych (straży miejskich i gminnych) w Europie Środkowej. Dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę z Wami w przyszłym roku.

Dziękujemy również studentom Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, którzy są zaangażowani w świadczenie usług konferencyjnych. Dzięki aktywnemu, przyjaznemu i profesjonalnemu podejściu oraz wydajności uczestnicy konferencji i goście tak bardzo doceniają jej atmosferę - 90% planuje uczestniczyć w niej również w przyszłym roku.

GŁÓWNY ORGANIZATOR


WSPÓŁORGANIZATORZY

GŁÓWNE WSPARCIE

WSPARCIE STOWARZYSZEŃ ZAWODOWYCH


GŁÓWNI PARTNERZY

GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY


WSPARCIAPARTNERZY PRODUKTOWIPARTNERZY MEDIALNI


PARTNERZYPATRONAT NAD KONFERENCJĄ OBJĘLI:

Ladislav Okleštěk, Hetman Kraju Ołomuniec

Mgr Miroslav Žbánek, MPA, Prezydent Miasta Ołomuniec

Ing Milan Kladníček, MBA, předseda Kolegia ředitelů Městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy

Mgr Ján Andrejko, PhD., prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenskej republiky

mgr Artur Hołubiczko, Prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE

FT Technologies a.s.