Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Podílejte se na vývoji IS MP Manager. Zveme Vás na další „legendární“ Radíkov!
Na Radíkově se uskuteční další setkání administrátorů informačního systému MP Manager. Jedná se o ojedinělou příležitost, kdy uživatelé tohoto systému mohou navrhovat jeho změny a úpravy a osobně o nich diskutovat s vývojáři. Registrace na legendární „neformální outdoorový kemp“ právě započala.

Půjde o již desáté setkání v prostorách Fortu Radíkov u Olomouce, a to ve dnech 16. a 17. května 2024. A opět kempu bude předcházet 15. května kurz proškolení administrátorů. Obě aktivity jsou však na sobě nezávislé a na obě je tak potřeba se přihlásit zvlášť. Tedy přesně tak, jak jsou uživatelé informačního systému MP Manager zvyklí a jak jim to koneckonců i vyhovuje. „S tímto modelem před několika lety přišli sami administrátoři, kteří na Radíkov mířili na kemp, že by kromě debaty o budoucím vývoji systému uvítali i nějaké proškolení. Využili jsme synergii termínu a místa a den před kempem začali organizovat i kurz,“ popisuje Pavel Boháč, PR & Event manažer společnosti FT Technologies, která tyto akce pro své klienty, uživatele informačního systému MP Manager, již několik let organizuje.

Na Radíkov se tak sjíždějí jak zájemci, kteří se účastní buď kurzu či kempu, většinu však tvoří ti, kteří se přihlásí na obě aktivity. Na kurzu si zopakují novinky v systému, které se tam objevují s pravidelnými aktualizacemi. Samotný kemp už je pak čistě debatou nad konkrétními návrhy na rozvoj funkcionalit systému vycházející z poznatků z praxe. „Hodně se na něm diskutuje, a to ve velké míře také napříč uživateli, nad dalším směřováním systému, novými funkcemi a je pravdou, že některé vize a závěry se následně promítnou do jeho dalších aktualizací,“ podotýká Boháč. Právě v tom je kemp výjimečný, což potvrzují i četné reakce účastníků. „S takovýmto přístupem ze strany jiných dodavatelů systémů se setkávají zřídkakdy, pokud vůbec. To je možná i jeden z důvodů, proč jsou naše kempy mezi uživateli v takové oblibě,“ uvažuje Boháč. Kromě kempu v Radíkově, který má „outdoorový“ charakter totiž připravuje i ve fazóně určitého „exklusivního“ protikladu, a to v prostředí majestátných Tater – odehraje se na podzim.

Dalším důvodem zájmu o účast na dvoudenním setkání může být samo jeho netradiční pojetí. „Když jsme v roce 2018 připravovali první ročník, byla to taková mírná recese. Řekli jsme si, že zkusíme, nabídnou něco originálního, dalece kongresové parádě," popisuje Boháč. Setkání administrátorů je tak připravováno v netradiční formě, v prostorách strohého zázemí vojenské pevnosti z dob mocnářství, jež sehrávalo tak důležitou roli v dějinách. A s nebývalým bonusem. „Jedná se o opravdu ojedinělý prostor, navíc obklopen opravdu krásnou přírodou dávající tomuto pracovnímu setkání úplně jiný rozměr. A nás těší, že účastníci přijali fakt, že jde opravdu, dalo by se říci, o outdoorový kemp a takto k němu i přistupují,“ připomíná Boháč a zároveň zdůrazňuje potřebu se důkladně připravit. Nezbytné je tak například neformální oblečení do přírody. Na programu je totiž nejen jednání v „kobkách“ bývalého muničního skladu císařského vojska, ale třeba i večerní posezení pod hvězdami u táboráku.

Výběr fotografií z posledních "neformálních outdoorových kempů" na Radíkově naleznete na facebookovém profilu @FTTechnologiesOlomouc

Naopak účastníci kurzu se pak školí ve společenské místnosti v přilehlém rekreačním středisku, která některým může navodit vzpomínky třeba na dávné tábory pionýrů. Takové kouzlo ten prostor má a chata organizátorům poskytuje nezbytné sociální zázemí a ubytování, její kapacita je však omezená. Kurz i kemp tak má své limity a neovlivňuje je pouze počet lůžek či prostorové možnosti „kobek“ pevnosti. „Dobrali jsme se k určitému ideálnímu počtu účastníků, a to z jednoho prostého, a především praktického důvodu. Hlavním cílem setkání je debata, a aby dávala smysl, musí být nejen přínosná, ale i stručná, konkrétní, svižná. Toho lze docílit pouze do určitého množství diskutujících. U kurzu je to pak identické. Aby dával smysl, musí být určitý počet posluchačů, aby se mohl školitel věnovat všem,“ upozorňuje Boháč, podle kterého tak lze opět očekávat, že o obě aktivity bude tak jako vždy velký zájem. A na závěr znova upozorňuje, že na obě aktivity je potřeba se přihlásit zvlášť.

Doporučujeme Vám sledovat náš facebookový profil FTTechnologiesOlomouc.

11. 4. 2024