Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Karlovy Vary, nový informační systém městské policie
Článek z Karlovarských radničních listů, měsíčníku pro občany města Karlovy Vary č. 2/2016
Městská policie Karlovy Vary po testovacím období spustila 1. ledna letošního roku nový informační systém MP Manager. Připojila se tak do velké skupiny městských policií, které tento systém používají.
V první fázi se ještě dolaďují dílčí nastavení a řeší se rozsah implementačních modulů, které městská policie bude chtít v průběhu následujících let do systému propojit, např. tísňová linka 156, Městský kamerový dohlížecí systém, PCO, spisovou službu a další. Již na konci prvního čtvrtletí se počítá s nasazením koncových zařízení přímo do výkonu. Strážníci v pěších hlídkách budou vybaveni komunikátory, v motorizovaných pak tablety s podsvícenou klávesnicí. Zadávání dat se výrazně zjednoduší, neboť se bude dít přímo z terénu a záznam o přestupku, kontrole či opatření se tak do systému uloží v čase. Samozřejmostí je přidělení fotografií přímo z ulice i automatické načtení GPS polohy, což do budoucna umožní velmi dobrou práci s daty v mapových podkladech. Popis informačního systému by jistě vydal na velmi dlouhý článek, ale městská policie bude občany o nových technologiích, které využívá a využívat bude, průběžně informovat.

Marcel Vlasák, velitel Městské policie

Odkaz na RL: http://www.mmkv.cz/data/USR_289_DEFAULT/KRL_2_2016_web.pdf ... (strana 20)

27. 1. 2016