Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Zbraň a pokutové bloky dnes už nestačia
http://www.sabinov.sk/156-uncategorised/1016-zbran-a-pokutove-bloky-dnes-uz-nestacia.html
Zbraň a pokutové bloky dnes už nestačia.

Mestská polícia v Sabinove ako prvá z mestských polícii na Slovensku začala používať Cloudovú verziu informačného systému MP Manager Olomouckej spoločnosti FT Technologies, ktorá poskytuje svoje služby Mestským políciám po celej ČR. Spoločnosť FT Technologies a. s. je dodávateľom bezkonkurenčného informačného systému MP Manager pre mestské polície a ako líder trhu je tvorcom dlhej rady technologických noviniek, ktoré sa postupne stávajú štandardom.

Informačný systém (IS) MP Manager je systémom novej generácie, určený mestským a obecným políciám pre vedenie ich agendy. Jedná sa o on-line aplikáciu, ktorá slúži k vytváraniu a správe elektronických informácií o udalostiach, ktoré rieši mestská polícia, prípadne sú súčasťou ich činnosti. Za pomoci služobného telefónu /smartfónu/ s pracovnou aplikáciou, mestský policajt strávi viac času hliadkovaním v teréne. Využíva široké možnosti dátových prenosov z mobilných telefónov s GPS lokalizáciou a napojením na základné registre mesta, umožňuje vkladať priestupky, lustrovať osoby a vozidlá priamo v teréne, on-line pripojeným mobilným zariadením do internetu –notebookom, tabletom alebo smartfónom. Mestský policajti v Sabinove počas výkonu služby používajú 8 smartfónov a priamo v teréne dokážu zaevidovať oznámenú udalosť, doriešiť priestupok, prelustrovať osobu a preveriť motorové vozidlo či nie je kradnuté. Zároveň sú policajti v priebehu služby monitorovaný a vďaka navigácii náčelník vie, kde sa hliadky nachádzajú. V neposlednej rade ide aj o ich bezpečnosť, keď náčelník vidí, že sa policajt pohybuje po svojej trase, má istotu, že sa nedostal do ťažkostí. Vzhľadom k tomu, že od januára 2015 Mestskápolícia Sabinov zadáva priestupky do mapových podkladov na základe GPS,
dochádza k vytváraniu mapy kriminality. Týmto krokom získavame cenné a užitočné informácie o tom, aká je bezpečnosť v jednotlivých lokalitách mesta a darí sa lepšie koordinovať činnosť hliadok polície. Zavedením Informačného systému MP Manager očakávame zlepšenie pocitu bezpečia občanov mesta Sabinov.

Náčelník
MsP Sabinov

23. 1. 2015