Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Je zde další pravidelná aktualizace. A opět potěší.
Jsou považovány za samozřejmý standard. Pravidelné čtvrtletní aktualizace informačního systému MP Manager vždy přináší několik novinek pro komfortnější a efektivnější práci v systému či zvýšení jeho optimalizace. Vlastně tak, jako nyní.

Uživatelé informačního systému MP Manager vědí, že tým vývojářů z FT Technologies co slíbí, také dříve či později splní. A opět se o tom přesvědčí hned v následující aktualizaci. Je samozřejmé, že některé nové funkcionality či úpravy v systému jsou závislé na třetích stranách, jedná se zejména o kooperaci a napojení na systémy státní správy. Na jiné pak musí nastat ten „pravý čas“. „Celý proces plánování aktualizací spočívá v precizní analýze a přípravě jednotlivých změn v systému, aby v něm naši vývojáři neudělali více paseky než užitku. Opomenu-li samozřejmý fakt, že každá novinka musí být důkladně otestována, nesmí její implementací dojít ke snížení výkonu či neoptimální změně v hierarchii systému, která by v budoucnu znamenala nějakou nestabilitu,“ vysvětluje Tomáš Nevídal, vedoucí vývojového oddělení celou logiku do posledního puntíku domyšleného procesu aktualizací.

Nezanedbatelný hlas v rozhodování o úpravách přitom podle něj mají právě samotní uživatelé, kteří se s jeho týmem dělí o své postřehy z užívání. A také přináší cenné náměty na rozvoj. „Takovou skvělou studnicí mouder jsou debaty na Radíkově. Pokud bychom se ohlédli na ty předešlé čtyři roky, kdy se takto s administrátory systému pravidelně setkáváme, došli bychom k závěru, že opravdu mnoho změn v systému vychází právě z těchto diskuzí,“ naráží Nevídal na pravidelná setkání, která jsou organizována formou „neformálního outdoorového kempu“ konaném na Radíkově u Olomouce. Koneckonců hned několik právě implementovaných novinek vychází z těchto debat.

Čtěte také: Neváhejte! Kurz i kemp se rychle plní (fttech.org)

V pořadí již třetí aktualizaci v tomto roce přinese strážníkům například dvě funkce, po kterých delší dobu volali. Byly rovněž často předmětem diskuzí na kempu a nyní se je podařilo úspěšně otestovat a implementovat. „Tou první je sloučení vlastního přehledu a seznamu událostí. Další novinkou je efektivní funkce slučování kontaktů, která napomůže vyčistit číselník kontaktů,“ vypichuje Nevídal dvě ze seznamu téměř desítky úprav. A tak jako v každé aktualizaci je i v té současné jedna pomyslná třešnička na dortu. „Troufnu si říci, že tentokrát budou velice spokojeni slovenští strážníci. K stávajícímu napojení do USEP, kdy díky našemu informačnímu systému MP Manager on-line zapisují do této databáze, nyní budou moci nově osoby i lustrovat a zobrazovat si jejich přestupky,“ popisuje novou funkci. Sám se těší na následující říjnové setkání na Radíkově, kde očekává první reakce a připomínky na probíhající aktualizaci a ostré testování v praxi. „Samozřejmě, vždy je co vylepšovat a proto se i těším, že si hned rozebereme první postřehy od strážníků z terénu. Nicméně věřím, že ty ohlasy budou pozitivní,“ uzavírá.

Pravidelná aktualizace informačního systému MP Manager je prováděna v kvartálních intervalech a připravována ve všech třech jazykových mutacích systému, tedy české, slovenské i polské. Kromě pravidelných aktualizací jsou celoročně prováděny mimořádné aktualizace, které reagují na případné legislativní změny, oprávněné požadavky klientů a podobně. Aktualizace jsou součástí našich standardních služeb.

Doporučujeme Vám sledovat náš profil na Facebooku FTTechnologiesOlomouc.

23. 9. 2022