Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Konference poprvé nabídne doprovodný program pro veřejnost
Bílý kruh bezpeční, organizace poskytující pomoc obětem, svědkům a pozůstalým po obětech trestných činů, představí svoji činnost nejen účastníkům VI. Mezinárodní konference obecních policií, ale rovněž veřejnosti. Ve čtvrtek 31. 3. 2022 před budovou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci rozvine své mobilní pracoviště, v kterém budou jeho vyškolení pracovníci připraveni odpovídat na dotazy příchozích.

„Jsme velice potěšeni, že můžeme tímto způsobem propojit námi organizovanou konferenci určenou pro bezpečnostní komunitu s veřejným prostorem. A děkujeme zástupcům Bílého kruhu bezpečí a Právnické fakulty UPOL, že společně nabídneme veřejnosti příležitost blíže se seznámit s konkrétními možnostmi právní a psychosociální podpory, kterou tato organizace nabízí,“ podotýká Pavel Boháč, PR manažer společnosti FT Technologies a.s., která VI. Mezinárodní konferenci obecních policií organizuje. Ta se každoročně koná v Olomouci a je považována za ojedinělé a největší mezinárodní setkání obecních a městských policií ve střední Evropě. Její součástí nyní tento doprovodný program pro veřejnost bude. S nabídkou představit v Olomouci mobilní poradnu pro oběti, svědky a pozůstalé po obětech trestních činů v České republice přišli sami zástupci BKB a organizátoři na ni rádi kývli. Problematika sociální oblasti, péče o děti či diskuze o zkušenostech s prací s osobami sociálně vyloučenými je totiž jedním ze stěžejních témat odborné konference. „Kriminalitě na dětech či dětí, práci ve vyloučených lokalitách, sociálním službám, lidem bez domova se věnujeme každoročně. A své výrazné zastoupení má i v letošním programu,“ podotýká Boháč. I proto oslovili Bílý kruh bezpečí, aby účastníkům konference přiblížili aktuální poznatky a výhledy v pomoci obětem kriminality. A nakonec se spolupráce rozšířila i do již zmíněného veřejného prostoru. „Naši proškolení pracovníci budou na stánku seznamovat příchozí s činností Bílého kruhu bezpečí, odpovídat na případné dotazy a samozřejmě také poskytovat případné rady. Zároveň do Olomouce přivezeme naše mobilní pracoviště – mobilní poradnu pro oběti, svědky a pozůstalé po obětech trestných činů,“ přibližuje Vladimír Vedra, jednatel brněnské pobočky Bílého kruhu bezpečí. Jedná se o speciálně upravenou dodávku a brněnská pobočka je první v České republice, která ji má k dispozici. Určena je ke zvýšení dostupnosti pomoci obětem kriminality a uzpůsobena vnitřním prostorem a vybavením pro poskytování právní a psychosociální podpory, a to zejména v závažnějších případech. „S mobilní poradnou vyjíždíme zejména ve chvíli, kdy oběť trestného činu nemůže, například z důvodu svého aktuálního stavu, zdravotního omezení či sociální izolace, cestovat do naší poradny,“ doplňuje Vedra.

Čtěte také: Započalo představování: tornádo, kyberútoky, kriminalita dětí, bezpečná doprava, vize digitalizace... (fttech.org)

FTT_BKB_mobilniporadna_01_385x257 FTT_BKB_mobilniporadna_02_385x257

Podle něj například v Jihomoravském kraji většina obětí kriminality, která se na Bílý kruh bezpečí obrací, žije v Brně či okolí. “Avšak ze statistiky kriminality je zřejmé, že k páchání závažné registrované kriminality dochází na území celého kraje. Velká část obětí tak zůstává bez potřebné podpory. Hlavními důvody je jednak nedostatečná informovanost o nabízené pomoci a současně obtížná dostupnost pro řadu obětí, které pomoc nevyužijí z důvodu vzdálenosti. I to je důvod, proč jsme vloni pořídili první mobilní pracoviště,“ vysvětluje Vedra. Podotýká, že zkušenost za posledních téměř třicet let pomoci zároveň ukazuje, že velká část obětí nevyhledává pomoc aktivně. „Takže příležitost prezentovat naši činnost a zejména možnosti pomoci obětem je nesmírně důležitá. I proto jsme rádi, že můžeme odborně diskutovat na konferenci v Olomouci, ale zejména využít této ojedinělé příležitosti k osvětě a představení veřejnosti. Věříme a doufáme, že lidé nabídku neformálně pohovořit a debatovat, maximálně využijí. Budeme se těšit,“ uzavírá Vedra. 

TIP: Představení mobilní poradny Bílého kruhu bezpečí (youtube.com)

Veřejná prezentace Bílého kruhu bezpečí a mobilní poradny pro oběti, svědky a pozůstalé po obětech trestných činů
čtvrtek 31. 3. 2022, 8.30 – 16.30 hodin, prostranství před Právnickou fakultou UPOL, ul. 17. listopadu, Olomouc
Bližší informace poskytne JUDr. Vladimír Vedra (tel.: 541 218 122, e-mail.: bkb.brno@bkb.cz).
Kontaktní osobou na místě je Mgr. Petra Klevetová (tel.: 732 700 533, bkb.olomouc@bkb.cz).

Mezinárodní konference obecních policií je primárně určena zástupcům obecních a městských policií, účastní se jí rovněž reprezentanti státní správy a samospráv, integrovaného záchranného systému a bezpečnostních sborů, partnerských organizací a v neposlední řadě i akademické sféry – každoročně se jí účastní okolo 200 účastníků. Vytváří ojedinělou platformu pro osobní setkávání a výměnu zkušeností, program je rozdělen na čtyři odborné panely – bezpečný prostor, technologie, prevence a edukace, legislativa. Její součástí je také bohatý doprovodný program. Hlavním organizátorem je společnost FT Technologies a.s., která je považována za lídra trhu v oblasti poskytování informačních technologií pro obecní a městské policie. Spoluorganizátorem je Právnická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, kde se konference již několik let koná. Více o konferenci zde.

Doporučujeme Vám sledovat náš profil na Facebooku FTTechnologiesOlomouc.

8. 3. 2022