Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Zpráva Městské policie Pardubice
Po vzájemné domluvě ředitelů Městské policie Pardubice, Rostislava Hübla a krajského ředitele policie pro Pardubický kraj, Jana Švejdara došlo k dohodě zefektivňující vzájemnou spolupráci.
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje získá online přístup do systému, který od nového roku využívá Městská policie Pardubice. Díky tomu budou mít operační důstojníci krajského ředitelství pardubické státní policie přehled o poloze vozidel i pěších hlídek městské policie, které budou moci využít v naléhavých případech.
Tím ale změny ve vzájemné spolupráci nekončí. Ředitelství pardubické státní policie poskytne městské policii anonymizovaná data o místech páchání trestné činnosti na veřejných prostranstvích v Pardubicích.
Vzhledem k tomu, že od začátku roku Městská policie Pardubice zadává přestupkovou činnost do mapových podkladů na základě GPS, došlo by k vytvoření naprosto unikátní mapy kriminality, která nemá v České republice obdoby. Doposud nebyla nikde vzájemně propojena databáze přestupků a trestných činů v rámci městské a státní policie.
Tímto krokem získáme cenné a užitečné informace o tom, jak je bezpečno v jednotlivých lokalitách města, a tím by se podařilo lépe koordinovat součinnost hlídek obou bezpečnostních složek. Tímto očekáváme výrazné zlepšení pocitu bezpečí občanů Pardubic.

Lucie Klementová
Preventivní a informační služba
Městská policie Pardubice

10. 10. 2014