Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Zkušební provoz na Městské policii Plzeň
Ke dni 1.7.2014 proběhlo v souladu se závěry předcházejícího výběrového řízení oficiální předání první etapy implementace i IS MP Manager na Městské policii Plzeň.
Certifikát opravňující k užívání IS MP Manager byl předán radnímu Mgr. Robertu Houdkovi, který je zodpovědný za chod Městské policie Plzeň a řediteli Správy informačních technologií Města Plzně Ing. Luďku Šantorovi, jímž řízená společnost byla garantem implementace IS MP Manager a bude jej pro městskou policii na svém HW provozovat. Byly tak beze zbytku splněny termíny stanovené v rámci uzavřeného smluvního vztahu a Cílového konceptu.

2. 7. 2014