Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
MP Hranice bude implementovat IS MP Manager
Město Hranice - Městská policie vypsala veřejnou zakázku na dodávku Událostního informačního systému pro řízení procesů městské policie a obeslala 3 potencionální doavatele, u kterých byl předpoklad, že by mohli splnit kvalifikaci a zadání.
Komisí pro posouzení nabídek byla vybrána nabídka společnosti FT Technologies a.s., která jako jediná splnila předmět zakázky, kvalifikační předpoklady a další požadavky poptávky.

20. 5. 2014