Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Pracovní setkání MP Břeclavska a okolí
Dne 4. března 2014 bylo pod záštitou starosty Města Břeclav MUDr. Oldřicha Ryšavého uspořádáno společností FT Technologies a.s. a Městskou policií Břeclav Pracovní sekání městských policií Břeclavska a okolí.
Na konferenci byli pozváni velitelé městských policií a starostové obcí, kteří jsou ze zákona o za chod městských policií odpovědní. Z patnácti okolních měst, ve kterých je městská policie zřízena, se omluvili a pracovních důvodů nezúčastnili pouze zástupci dvou městských policií.
Zprávu o nasazení IS MP Manager, jeho využívání a zejména přínosech pro činnost městské policie v Břeclavi přednesl její velitel, ing. Bc. Stanislav Hrdlička. Jeho informace zaujala všechny přítomné, výrazně však potěšila zejména pana starostu Břeclavi, MUDr. Oldřicha Ryšavého.
Následně měli hosté možnost vyslechnout prezentaci Mgr. Mileny Bačkovské z odboru bezpečnostní politiky MV ČR týkající se městských policií a legislativy, pplk. Mgr. Mgr. Petra Šmahaje, rady Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního presidia ČR a poté ing. Matěje Kubiše na téma graffiti a jeho potírání.
Z jednání se na poslední chvílí z pracovních důvodů omluvil pplk. Mgr. Ivo Mitáček z Generální inspekce bezpečnostních sborů.
Společnost FT Technologies a.s. představil a IS MP Manager a jeho přínosy pro činnost městských policií odprezentoval předseda představenstva p. Daniel Bednařík.

4. 3. 2014