Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Poskytli jsme své know-how k boji proti pandemii COVID-19
Již řadu týdnů se podílíme na unikátním projektu, který by mohl sehrát jednu z klíčových rolí v boji s pandemií COVID-19. Společně s experty dalších dvou firem jsme vyvinuli informační systém COVID Manager, který může sehrát jednu z klíčových rolí v boji se současnou pandemií, a to zefektivnění testování.

Systém vychází z bohatých praktických zkušeností ze zajišťování testování na COVID-19 v mnoha laboratořích a podrobné znalosti celého sytému procesů i informačních vazeb trasování, testování a zajišťování proticovidových opatření od počátku pandemie této nemoci. Nabízí vytvoření v různých kombinacích mnohaúrovňové administrace testů, zrychluje a automatizuje celý proces a analýzu výsledků. Jen hypoteticky, kdyby se proces testování u každého 1 z 10 000 testů zkrátil o pouhou minutu, získáme během okamžiku k dobru úsporu 166 hodin. Jak však ukazují modely i praxe, realita je ve skutečnosti daleko příznivější.

Společné prohlášení společností FT Technologies a.s., DS Soft Olomouc, spol. s r.o. a Optiware NET, s.r.o. (fttech.org)

Informační systém COVID Manager nyní začne používat společnost AeskuLab, k.s. Ta je považována za největšího soukromého poskytovatele laboratorních služeb v České republice. Od systému si slibuje zrychlení a zefektivnění procesu testování na COVID-19 ve firmách.

Testování ve firmách nabízí AeskuLab, k.s. od listopadu loňského roku, a to prostřednictvím svých laboratoří a především mobilních odběrových týmů, které pak testy provádějí přímo na pracovištích svých zákazníků. Vzhledem k tomu, že společnost denně provádí a vyhodnocuje desítky tisíc testů napříč Českou republikou, je nezbytné, aby byl celý proces nejen bezchybný, ale zároveň co nejefektivnější. I proto k administraci testování začne používat informační systém COVID Manager. „Nalezli jsme ideální nástroj pro administraci doslova celého procesu testování. Od COVID Manageru očekáváme, že se stane efektivním pomocníkem našich zaměstnanců a mobilních odběrových týmů, kteří se tak budou moci daleko více soustředit jen na samotné odběry a jejich analýzy,“ vysvětluje důvody implementace systému Kamil Doležel, generální ředitel společnosti AeskuLab.


Informační systém COVID Manager se v posledních týdnech intenzivně "testoval" při testování...

TIP: Když jsme testovali sebe, respektive COVID Manager - více zde (fttech.org)

Informační systém COVID Manager byl totiž vyvinut právě pro efektivní, intuitivní a především plně automatizované administrace hromadných testování. Díky němu dochází k on-line propojení objednatele testování, realizátora odběrů, ale také těch, kteří tyto výsledky vyžadují. Tedy institucí sehrávajících základní roli v boji s pandemií COVID-19, ať již zdravotní pojišťovny a hygienické stanice, či další úřady státní správy, které s daty z testování následně pracují. „V praxi objednatel testování poskytne databázi testovaných osob a vytvoří tzv. sloty, tedy požadavky na testy. Na odběrných místech či prostřednictvím mobilních týmů společnosti AeskuLab se standardně provedou testy a několika kliknutími v COVID Manageru zadají výsledky. Na pozadí se automaticky následně spustí celý proces včetně reportování. Informaci o výsledku testu obdrží jak jeho objednatel, tedy zaměstnavatel, testovaná osoba tak již zmíněné instituce, které jsou v dnešní době do procesu testování nějakým způsobem zapojeny,“ podotýká Daniel Badnařík, předseda správní rady společnosti FT Technologies a.s. Ta na vývoji informačního systému COVID Manager spolupracovala se společnostmi DS Soft Olomouc a Optiware NET. Spojili svá know-how a přes dvacet let zkušeností z oblasti bezpečnosti a zdravotnictví a vytvořili tento nástroj jako svůj příspěvek k potlačení pandemie (viz společné prohlášení). „Impuls vytvořit informační systém COVID Manager vzešel ze snahy pomoci lidem k návratu do života bez pandemie. Celý náš společný projekt má přitom dva pilíře. Tím prvním je zpracování metodiky procesu testování pro jeho uživatele, tedy například školy, firmy, nemocnice. Druhým je pak samotný nástroj, tedy informační systém, o kterém hovoříme,“ dodává.


Testeři potvrzují, že administrace testování prostřednictvím IS COVID Manager je jednoduchá, efektivní a intuitivní.

AeskuLab, k.s. oceňuje, že se podaří díky přednastaveným automatizovaným postupům zrychlit nejen samotný proces testování, ale také analýzy výsledků a s nimi spojené další kroky. „Tak jak jsme měli možnost si jej vyzkoušet, se nám jeví jako nesmírně pohodlný a jednoduchý nástroj, který výrazně usnadní práci těm, kteří nyní testují své zaměstnance. A tedy i nám, protože my ty testy pro ně provádíme. V systému nahlížíme na krásně ucelená data k provedení testů a po jejich vyhodnocení pouze přiřadíme výsledky. A vše ostatní je zautomatizováno na pozadí,“ zdůrazňuje Doležel. Při rozhodování začít používat COVID Manager sehrály roli i názory těch, kteří v systému již pracují. Jak dodává, potvrdili, že je systém intuitivní, přehledný a s daty nakládá systematicky a bezchybně. Společnost AeskuLab,k.s. věří, že firmy, které využívají jejich služeb, zejména pak mobilní odběrové týmy na testování svých zaměstnanců se s novým systémem rychle sžijí. Při vývoji totiž bylo opravdu pamatováno na vše podstatné, a to díky praktickým zkušenostem a podrobné znalosti procesů testování, trasování a zajišťování proticovidových opatření od počátku pandemie této nemoci u nás. Samozřejmostí jsou tak třeba možnosti hromadných i ad-hoc importů a exportů dat, práce v on-line i off-line režimu či aktualizace systému dle případných změn v procesech. „Skutečnost, že jsme spojili jméno naší společnosti s tímto projektem, vnímám jako velkou výzvu a také naplnění naší určité společenské zodpovědnosti. Pokud bychom nebyli přesvědčeni, že nám COVID Manager může pomoci v naší práci, tak bychom se pro něj nerozhodli. Ano, stane se důležitým pomocníkem našich zaměstnanců i klientů. Jeho tvůrci jej charakterizovali jako nového hráče v boji s pandemií. Věřil bych tomu,“ uzavírá Kamil Doležel, generální ředitel společnosti AeskuLab.


Společnost AeskuLab je největším soukromým poskytovatelem laboratorních služeb v České republice. Od listopadu 2020 provádí testování na COVID-19 na pracovištích v rámci celé České republiky prostřednictvím mobilních odběrových týmů. Testy provádí rovněž na několika vybraných kontaktních místech své rozsáhlé sítě laboratoří a odběrových míst. Pro diagnostiku onemocnění COVID-19 používají primárně testy PCR, ale také antigenní testy, prostřednictvím kterých se zjišťuje přítomnost specifických virových proteinů SARS-CoV-2. V případě pozitivního nálezu u antigennů je okamžitě prováděn kontrolní PCR test. U testovaných osob lze provádět i nepřímé testy na detekci hladiny protilátek v organismu, tedy prokázání nákazy v minulosti a indikaci částečné ochrany proti opakované infekci, ačkoli stupeň imunity je stále předmětem vědeckých výzkumů.

Bližší informace o možnostech testování jsou publikovány na stránkách aeskulab.cz.
Bližší informace o informačním systému COVID Manager jsou k dispozici na covid.fttech.org.
Bližší informace o problematice testů na COVID-19 a scénáře testování jsou popsány na covidmanager.cz.

Doporučujeme Vám sledovat náš profil na Facebooku FTTechnologiesOlomouc.

6. 4. 2021