Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Úspěšná "testovací mise" monitorovacího vozidla CamCar v Martině přinesla zajímavá data
Pouhá minuta stačila monitorovacímu vozidlu CamCar k odhalení dvou desítek „neoprávněných“ parkování v ulicích Martina – úspěšná „testovací mise“ přinesla zajímavá data 

Tisíce kontrol, stovky odhalených „neoprávněných“ parkování, ale také okamžitý efekt v respektování parkovací politiky města. To jsou hlavní závěry z měsíčního testování monitorovacího vozidla CamCar prováděné strážníky Městské policie Martin. Nejmodernější technologie na středoevropském trhu určená na on-line kontrolu parkování splnila očekávání. Po analýze získaných dat se město rozhodne, zda tento efektivní nástroj na regulaci dopravy budou mít strážníci k dispozici natrvalo. 

Někdo může namítat, že na statistická data lze pohlížet z různých úhlů. Z tisíců kontrol provedených vozidlem CamCar však vyplývají jasné závěry. CamCar je schopen během pár okamžiků zkontrolovat několik desítek vozidel, rekordním údajem je pro někoho možná téměř neuvěřitelných, ale pro CamCar naprosto reálných, 96 zkontrolovaných vozidel za minutu. Tak efektivní bylo toto vozidlo s neuronovými sítěmi například během testovací jízdy 4. listopadu. „Získaná data jen utvrzují, že efektivita kontrol prováděná vozidlem CamCar je diametrálně odlišná od standardní hlídkové činnosti strážníků. Paradoxně přitom dochází k výrazné úspoře času strážníků. A strážníky, za které vykonává kontrolu CamCar, je možné využít k plnění jiných úkolů ve městě a tedy celkovému posílení bezpečnosti ve městě. Jde o sekundární projev efektivní kontroly parkování,“ říká na úvod Daniel Bednařík, předseda představenstva FT Technologies a.s., která za vývojem vozidla CamCar využívajícího prvky umělé inteligence stojí.

Fotografie vozidla Městské policie Martin s namontovanou technologií CamCar naleznete na oficiálním Facebookovém profilu FT TechnologiesOlomouc.

Podle něj z měsíčního testování technologie na kontrolu parkování ale vyplývá jeden mnohem důležitější závěr, nad kterým je třeba se důkladně zamyslet. Před zahájením testování si někteří řidiči v ulicích Martina nedělali velkou starost s tím, kde parkují. Vždyť CamCar dokázal odhalit i dvacet „prohřešků“ za minutu. Parkoviště byla přeplněná a podezření na přestupky se jen kupily. To jsou pravdivá tvrzení, která pro větší názornost dokládají tzv. teplotní mapy, jeden ze standardních výstupů systému. Ten mají strážníci k dispozici a mimochodem, jde o perfektní nástroj při plánování preventivních opatření (čím sytější barva, tím větší problém – tedy více přestupků).

Tzv. teplotní mapy výskytu "podezření na přestupek" z informačního systému MP Manager

FTT_Martin_CamCar_tepmap_Moyzesova_a01_385x241 FTT_Martin_CamCar_tepmap_Moyzesova_a02_385x241
ulice Moyzesova / 26. – 30. 10. 2020 (vlevo), 2. – 6. 11. 2020 (vpravo)

FTT_Martin_CamCar_tepmap_namVajanskeho_01_385x241 FTT_Martin_CamCar_tepmap_namVajanskeho_01_385x241
Námestie Svetozára Hurbana Vajanského / 26. – 30. 10. 2020 (vlevo), 2. – 6. 11. 2020 (vpravo)

FTT_Martin_CamCar_tepmap_Moyzesova_b01_385x241 FTT_Martin_CamCar_tepmap_Moyzesova_b01_385x241
ulice Moyzesova / 26. – 30. 10. 2020 (vlevo) 2. – 6. 11. 2020 (vpravo)

FTT_Martin_CamCar_tepmap_Mudrona_01_385x241 FTT_Martin_CamCar_tepmap_Mudrona_02_385x241
ulice Pavla Mudroňa / 26. – 30. 10. 2020 (vlevo), 2. – 6. 11. 2020 (vpravo)

Stačilo pár dní, několik průjezdů vozidla CamCar a vše bylo diametrálně jinak. Respektovanost oprávnění parkování rapidně stoupla. „Naplnil se tak hlavní záměr celého testování. Najednou lidé parkovali pouze tam, kde měli oprávnění, řada parkovacích míst se uvolnila, doprava se začala zklidňovat. Prostě příznaky efektivní parkovací politiky, kterou známe i z jiných měst,“ konstatuje Ján Mikolaj, obchodní ředitel společnosti pro Slovenskou republiku. Jedním dechem však dodává, že je třeba brát v úvahu jeden fakt, a to, že CamCar v případě své „mise“ pracoval v systému jen s některými daty. „Pro potřeby tohoto testování a zejména ověření funkčnosti systému ze strany městské policie, respektive města, CamCar porovnával kontrolovaná vozidla pouze s jednou databází, a to seznamem platných parkovacích karet vydaných městem,“ upozorňuje. Pokud by strážníci měli auto k dispozici na stálo a systém by byl napojen na všechny standardní databáze, byl by počet hříšníků nejspíš nižší. I proto jsou stávající data interpretována jako „podezření“ na přestupek a nikdo nebyl na základě výstupů z této technologie strážníky pokutován. „Pokud bychom neměli testovací, ale reálný provoz a připojili například databázi řidičů platících na ulici, tak těch přestupků ubyde. Nic to však nemění na skutečnosti, že tak obrovské množství kontrol v daném čase a na tolika místech nedokáží strážníci bez této technologie uskutečnit. A stále platí, že čím více kontrol, tím větší procento záchytu přestupků,“ podotýká na vysvětlenou celého testovacího modelu Mikolaj. Podle Bednaříka je však nutné nahlížet na vozidlo CamCar primárně jako na preventivní, nikoliv represivní nástroj. „Vždyť je to patrné i z předložených teplotních map. Řidiči se okamžitě začnou chovat úplně jinak. Důsledkem je nárůst počtu volných parkovacích míst v požadovaných lokalitách a samozřejmě, vezmeme-li v potaz i ten represivní prvek, probíhá efektivnější vymáhání dodržování pravidel parkovací politiky města ze strany městské policie,“ upozorňuje Bednařík. Město získává skvělý nástroj na efektivní, ale co je důležitější, vůči řidičům spravedlivou a vstřícnou parkovací politiku. Příkladem budiž město Trenčín, kde řada měst sbírá inspiraci, které díky moderním technologiím kontroluje téměř 9 000 parkovacích míst. „Eliminují se neoprávněná parkování, navyšuje se počet parkovacích míst, posiluje se bezpečnost ve městě, ale především se zrychluje a zefektivňuje celý proces,“ uzavírá Bednařík.

Několik důležitých faktů o kontrole parkování prostřednictvím monitorovací vozidla CamCar v městě Martin:
ü Kontroly probíhaly na těchto, městem Martin, předem definovaných parkovištích a ulicích: Andreja Kmeťa, D. Makovického, Hečkova, Kollárova, Kuzmányho, M.R.Štefánika, Moyzesova, Námestie SNP, Námestie Svetozára Hurbana Vajanského, P.V. Rovniaka, Pavla Mudroňa, Škultétyho, Štúrovo námestie, Viliama Paulínyho Tótha, Záborského.
ü Společnost FT Technologies a.s. předala vozidlo CamCar Městské policii Martin dne 7. října 2020. V následujících dnech se strážníci s technologií seznamovali a prováděli první kontrolní jízdy, v průběhu kterých již byla sbírána data. Hlavní kontrola parkování prostřednictvím monitorovacího vozidla CamCar pak probíhala v období 26. 10. – 6. 11. 2020.
ü Městská policie Martin provedla v daném období prostřednictvím vozidla CamCar celkem 18 961 kontrol evidenčních čísel vozidel (EČV), z nichž bylo 15 648 vozidel s martinskou EČV a 3 313 vozidel s EČV jiného okresu. „Minutová špička“ byla 96 zkontrolovaných vozidel a 20 podezření na přestupek. Jednalo se o testování za účelem sběru dat k analýze funkčnosti celé technologie a systému, a proto žádné podezření na přestupek nebylo ze strany Městské policie Martin řešeno.

A jak inteligentní monitorovací vozidlo CamCar funguje?
Umělá inteligence monitorovacího vozidla CamCar umí v reálném čase rozpoznat oprávněnost v daném místě parkovat, upozornit zda není po kontrolovaném vozidle vyhlášeno pátrání, či kontrolovat úhradu plateb za parkování, která je prováděna formou „validace“ podezření na přestupek. Dosud na ulici prováděli tuto kontrolu u jednotlivých vozidel fyzicky strážníci, nyní tyto úkony automaticky provádí CamCar se svými neuronovými sítěmi „pouhým“ průjezdem lokality. Technologie při něm snímá pouze registrační značku (evidenční číslo) vozidla, kterou porovnává s předem nadefinovanými databázemi. Strážník tak jen nahlíží do on-line výsledků a řeší již konkrétní incident (podezření na přestupek), na který inteligentní monitorovací vozidlo CamCar poukáže. Stává se proto pro městskou policii nejen dalším, velice efektivním nástrojem kontroly, ale především slibuje výraznou úsporu času strážníků provádějících doposud tyto úkony. Nasazení vozidla s umělou inteligencí na kontrolu parkování tak má za následek, že se strážníci v daleko větší míře mohou věnovat jiným činnostem v dané lokalitě či městě.
Je důležité podotknout, že údaje, které zpracovává inteligentní monitorovací vozidlo CamCar, jsou podle Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky v souladu se zákonem číslo 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, respektive Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 (GDPR).
Inteligentní monitorovací vozidlo CamCar je úspěšně nasazeno v městě Trenčín. Právě řešení parkování prostřednictvím Univerzálního parkovacího portálu informačního systému MP Manager v kombinaci s inteligentním monitorovacím vozidlem CamCar ve městě Trenčín obsadilo dvě první místa v hlasování odborné a laické veřejnosti v kategorii „Nástroje a inovace“ na mezinárodní soutěži „Parkoviště roku 2018“, kterou organizuje Česká parkovací asociace.
Vozidlo vyvinula a on-line podporu uživatelům poskytuje společnost FT Technologies a.s., která je považována za lídra trhu v oblasti informačních technologií pro obecní a městské policie. Informační systém MP Manager a jeho moduly, mezi které patří i monitorovací vozidlo CamCar, používá téměř 150 obecních a městských policií na Slovensku, v České republice a v Polsku. Ilustrační fotografie vozidla Městské policie Martin s namontovanou technologií CamCar naleznete na www.facebook.com/FTTechnologiesOlomouc.

20. 11. 2020