Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Městská policie v Martině testuje nejmodernější technologii on-line kontroly parkování – monitorovací vozidlo CamCar
Město Martin bude v následujících týdnech testovat inteligentní monitorovací vozidlo CamCar . Jedná se o nejmodernější technologii na středoevropském trhu provádějící on-line kontrolu oprávnění parkování. Očekává od něj výrazné zvýšení počtu kontrol s výsledky v reálném čase, a tedy zvýšení počtu volných parkovacích míst. Dosavadní výsledky kontrol prováděné vozidly CamCar dokládají, že se jedná o velice efektivní nástroj pro řešení parkovací politiky ve městech.

Strážníci Městské policie Martin budou provádět kontroly parkování prostřednictvím inteligentního monitorovacího vozidla CamCar ve vybraných ulicích centra města. Zaměří se především na parkovací zóny určené pro rezidenty. Od kontrol si radnice slibuje potvrzení dosavadní praxe – eliminaci neoprávněně parkujících vozidel a z toho plynoucí navýšení počtu parkovacích míst právě pro rezidenty. „Martin je dalším městem, které se rozhodlo pro řešení kontroly parkování využít nejmodernější technologie. Inteligentní monitorovací vozidlo CamCar posouvá efektivitu práce městských policistů o výrazný krok dopředu,“ podotýká Daniel Bednařík, předseda představenstva společnosti FT Technologies a.s., která za vývojem vozidla CamCar s neuronovými sítěmi stojí. Bednařík je přesvědčen, že se i v Martině potvrdí zkušenosti z jiných měst, kde již CamCar používají či jej testovali a nyní připravují novou koncepci parkovací politiky jejíž součástí je rovněž efektivní kontrola. Hlavní a nespornou výhodou tohoto způsobu kontroly oprávnění prostřednictvím umělé inteligence parkování je totiž zrychlení celého procesu. „Ten vede v konečném důsledku k nárůstu počtu volných parkovacích míst v požadovaných lokalitách a sekundárně také k efektivnějšímu vymáhání dodržování pravidel parkovací politiky města ze strany městské policie,“ vysvětluje Bednařík. Tento nesporný fakt dokládají data z praxe – například Trenčín, kde mají CamCar k dispozici přes dva roky, je výkladní skříní efektivního řešení parkování a nyní takto kontroluje téměř 9 000 parkovacích míst. Velice překvapivé výsledky například zaznamenali také v Bratislavě. V ulicích centra se navýšení počtu parkovacích míst projevilo již po několika testovacích jízdách vozidla CamCar a nyní slovenská metropole chystá novou politiku parkování. O technologii využívající umělou inteligenci mají zájem i další slovenské, ale i české a polské městské policie.

Fotografie vozidla Městské policie Martin s namontovanou technologií CamCar naleznete na oficiálním Facebookovém profilu FT TechnologiesOlomouc.

Nasazení vozidla CamCar má ještě jeden neméně důležitý aspekt. Kromě samotného nárůstu počtu těchto kontrol, navíc v reálném čase, přináší paradoxně i výraznou „úsporu času“ strážníků. Strážníky, za které vykonává kontrolu inteligentní vozidlo CamCar, je tak možné využít k plnění jiných úkolů ve městě. Tato „vedlejší“ výhoda je obrovským přínosem obzvláště v době, kdy městské policie řeší personální podstavy. A tvrzení, že tento způsob kontroly parkování má dopad na celkové posílení bezpečnosti ve městě, je díky tomu na místě.
Technologie CamCar je montována ze špičkových komponentů. „Díky našemu několikaletému promyšlenému vývoji jsou však jednotlivé díly paradoxně stále za přijatelnou cenu. Ta v konečném důsledku, spočítáme-li výsledný efekt a plynoucí výhody, přináší uživatelům úsporu,“ rozbíjí Ján Mikolaj, obchodní ředitel pro Slovensko, zažitý úzus: moderní, rovná se finančně nákladný. Pro uživatele je podle něj ještě jeden důležitý aspekt – technologie se dá namontovat téměř na jakékoliv vozidlo. Skutečností, že celý proces spočívá v  kontrole evidenčních čísel zaparkovaných vozidel v reálném čase, se řešení od FT Technologies a.s. značně odlišuje od doposud prezentovaných, na první pohled podobných, nápadů.  Nicméně sestavit technologický set a nainstalovat jej na vozidlo městské policie i přesto zabere určitý čas. Před samotným předáním je pak vozidlo podrobeno navíc důkladným testům a simulacím ze strany expertů a v konečné fázi také testovacím jízdám v prostředí, kde bude CamCar nasazen. Uživatel se samozřejmě může spolehnout na on-line podporu ze strany dodavatele technologie.
První testovací jízdy martinskými strážníky měly proběhnout již na začátku září, nakonec se FT Technologies a.s. dohodla se zástupci města a městské policie na posunutí tohoto termínu o měsíc. „Rád bych jim touto cestou poděkoval za spolupráci, ale také možnost přizpůsobit harmonogram prací a samotného předání městu k testování náhradnímu termínu konání námi organizované V. Mezinárodní konference obecních policií. Ta se uskutečnila v polovině září v Olomouci a společně jsme se shodli, že je výbornou příležitostí pro prezentování vozidla Městské policie Martin s již namontovanou technologií na tomto prestižním setkání odborníků,“ připomíná Bednařík. Domněnka se potvrdila a CamCar pro Martin se opravdu stal jednou z hlavních ikon tohoto ojedinělého a největšího setkání obecních policií ve střední Evropě a středem pozornosti téměř 150 účastníků z České republiky, Polska a Slovenska. „V konečném důsledku prezentoval Martin jako město, které se „nebojí“ využívat nejmodernější technologie s prvky umělé inteligence,“ uzavírá Mikolaj.
Monitorování parkován ve městě prostřednictvím nejmodernějších technologií vítá i primátor města Ján Danko. „Technológie sú dôležitým stavebným prvkom 21. storočia a do významnej miery nám zjednodušujú život. Verím, že CamCar sa stane efektívnym nástrojom na reguláciu dopravy, čo je pri súčasnom množstve áut na cestách nevyhnutnosťou pre každé mesto, ktoré sa chce rozvíjať,“ zhodnotil Ján Danko.

A jak inteligentní monitorovací vozidlo CamCar funguje?
Umělá inteligence monitorovacího vozidla CamCar umí rozpoznat oprávněnost v daném místě parkovat, upozornit zda není po kontrolovaném vozidle vyhlášeno pátrání, či kontrolovat úhradu plateb za parkování, která je prováděna formou „validace“ podezření na přestupek. Dosud na ulici prováděli tuto kontrolu u všech vozidel fyzicky strážníci, nyní tyto úkony provádí CamCar se svými neuronovými sítěmi „pouhým“ průjezdem lokality. Technologie při něm snímá pouze registrační značku (evidenční číslo) vozidla, kterou porovnává s databázemi. Strážník tak jen nahlíží do on-line výsledků a řeší již konkrétní incident (podezření na přestupek), na který inteligentní monitorovací vozidlo CamCar poukáže. Stává se proto pro městskou policii nejen dalším, velice efektivním nástrojem kontroly, ale především slibuje výraznou úsporu času strážníků provádějících doposud tyto úkony. Nasazení vozidla s umělou inteligencí na kontrolu parkování tak má za následek, že se strážníci v daleko větší míře mohou věnovat jiným činnostem v dané lokalitě či městě.
Je důležité podotknout, že údaje, které zpracovává inteligentní monitorovací vozidlo CamCar, jsou podle Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky v souladu se zákonem číslo 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, respektive Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 (GDPR).
Inteligentní monitorovací vozidlo CamCar je úspěšně nasazeno v městě Trenčín. Právě řešení parkování prostřednictvím Univerzálního platebního portálu informačního systému MP Manager v kombinaci s inteligentním monitorovacím vozidlem CamCar ve městě Trenčín obsadilo dvě první místa v hlasování odborné a laické veřejnosti v kategorii „Nástroje a inovace“ na mezinárodní soutěži „Parkoviště roku 2018“, kterou organizuje Česká parkovací asociace.

Doporučujeme Vám sledovat náš nový Facebookový profil FTTechnologiesOlomouc.

7. 10. 2020