Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Nanomasky WPA pomohou umožnit konání V. Mezinárodní konference obecních policií v Olomouci
Kvůli neblahému vývoji situace, spojené s šířením nového koronaviru Covid-19 mohlo být konání V. Mezinárodní konference obecních policií v Olomoci ohroženo. Hlavní partner, plzeňská společnost WorkPress Aviation, která se prakticky od vzniku pandemie soustředila na vývoj a výrobu jedné z nejbezpečnějších masek na trhu, připravila pro pořadatele a návštěvníky konference své nanomasky. Ty výrazně převyšují svou efektivitou i nejvyšší třídu respirátorů FFP3. Pro zajištění maximálních bezpečnostně-hygienických opatření tak pořadatelé neváhali nabídku WPA přijmout.

„My si nesmírně vážíme obětavosti všech lidí, kteří během první a pravděpodobně i začínající druhé vlny čelí riziku nákazy v první linii, a přesto se nezaleknou a pomáhají všem potřebným. Naším cílem je jim jejich náročnou a často i nebezpečnou práci co nejvíce usnadnit. I proto vznikla naše WPA nanomaska,“ říká Jiří Heckel, ředitel společnosti WorkPress Aviation. Společnost WPA od počátku spolupracuje na vývoji masek s desítkami organizací a jednotkami záchranných složek po celé republice. „Nevytvořili jsme ji jen my, ale i desítky lékařů, hasičů a policistů, kteří nám ji pomáhali testovat. I díky jejich zpětné reakci máme nyní špičkový produkt pro profesionální použití,“ dodává Heckel. To je důvodem, proč se WPA rozhodlo zajistit bezpečný průběh konference z hlediska hygienických opatření a poskytnout své nanomasky.

EXKLUZIVNĚ: Bližší informace o produktu WPA NANOMASKA

„Nabídky společnosti Workpress Aviation si nesmírně vážíme. V dnešní nejisté, a jak my říkáme turbulentní, době je těžké cokoliv předvídat, organizovat, a tak rozhodnutí nabídnout účastníkům konference prvotřídní ochranu je od našeho hlavního partnera gesto zasluhující velkou poklonu,“
říká Daniel Bednařík, předseda představenstva FT Technologies a.s., která konferenci pořádá. Maska je celkově dezinfikovatelná, proto se dá používat opakovaně. Narozdíl od respirátorů, které slibují ochranu jen na omezený počet hodin, nemusí účastníci konference počítat hodiny, kdy je nutné respirátor vyměnit.
„Bezpečnost účastníků V. Mezinárodní konference obecních policií je naší nejvyšší prioritou, a tak věříme, že příspěvek této společnosti posune všechny námi přijímaná hygienická opatření o další, výrazný, level dopředu,“ dodává Bednařík. I díky tomuto kroku ze strany WPA se může uskutečnit toto důležité a velmi oceňované setkání. "Nyní jako hrdý partner V. Mezinárodní konference obecních policií cítíme nejen jako svou povinnost, ale také příležitost ukázat českým i zahraničním představitelům, že naše podpora nejsou pouze slova,“ uzavírá Heckel.

14. 9. 2020