Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Finalizujeme program V. Mezinárodní konference obecních policií
Do zahájení V. Mezinárodní konference obecních policií (16. - 18. 9. 2020, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) zbývá měsíc a tak určitě všechny účastníky a hosty zajímá podoba programu. Ten se nyní intenzivně finalizuje, lze však říci, že bude ve své pětileté historii konference asi nejzajímavější a nejpestřejší. "Máme rekordní počet speakerů, zároveň jsme však limitováni několika faktory, například potřebou častějších přestávek souvisejících s protiepidemickými opatřeními," přibližuje Pavel Boháč, PR manažer společnosti FT Technologies a.s., která ojedinělé a největší mezinárodní setkání obecních a městských policií ve střední Evropě organiuzuje. Podle něj bude program vycházet z již na duben připraveného harmonogramu, nicméně bude do něj zakomponováno téma onemocnění COVID-19. "Jsme rádi, že na naší konference zazní poznatky zástupců městských policií hned ze tří států, tedy Česka, Polska a Slovenska, kteří se s posluchači podělí o své postřehy z činnosti strážníků v době první vlny pandemie na jaře letošního roku," podotýká Boháč.
Velká část programu bude věnována také spolupráci s městkými policiemi při mimořádných událostech, ať již v souvislosti s problematikou aktivních střelců či nešťastných událostí typu výbuchu plynu v panelovém domě. Pozadu nezůstanou ani technologické novinky, postřehy z každodenní činnosti strážníků, jejich sociálních jistot, dojde na prevenci a samozřejmě i legislativní problematika. "Trošku tušíme, že některé přednášky budou mít i poněkud netradiční náboj a asi možná vyvolají i rozporuplné reakce. To je však cílem konference - určitá konfrontace s reality s teorií, spojená z výměnou zkušeností, postřehy a především, konstruktivní diskuze," připomíná Daniel Bednařík, předseda představenstva FT Technologies a.s. Toho těší i fakt, že roste nejen počet zajímavých témat, ale především i speakerů, a to i ze zahraničí.
Účastníci konference nezůstanou ochuzeni ani o doprovodný program. "Nyní finalizujeme poslední detaily, ale již nyní mohu prozradit, že půjde o poněkud netradiční formu. Doposud byli účastníci zvyklí na kulturní formát, vzhledem k řadě omezujících parametrů v souvislosti s COVID-19, jsme se poněkud od něj vychýlili. Nyní ladíme poslední detaily a věříme, že to bude nejen důstojná, ale i velice poutavá náhrada za prohlídku pamětihodností Olomouce," dává nakouknout pod pokličku příprav Bednařík.

Mezinárodní konference obecních policií je ojedinělé a největší mezinárodní setkání obecních a městských policií ve střední Evropě a jejím mottem je „Jsme v první linii…“. Primárně je určená zástupcům obecních a městských policií, účastní se jí rovněž reprezentanti státní správy a samospráv, integrovaného záchranného systému a bezpečnostních sborů, partnerských organizací a v neposlední řadě i akademické sféry. Vytváří ojedinělou platformu pro osobní setkávání a výměnu zkušeností, program je rozdělen na čtyři odborné panely – bezpečný prostor, technologie, prevence a edukace, legislativa. Aktuální informace o konferenci, které se každoročně účastní okolo 200 účastníků, jsou průběžně publikovány na www.fttech.org/konference2020.
Doporučujeme Vám také sledovat náš nový
Facebookový profil FTTechnologiesOlomouc.

17. 8. 2020