Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Náhradní termín V. Mezinárodní konference obecních policií je již znám!
Ojedinělé a největší setkání obecních a městských policií ve střední Evropě, které se mělo konat v Olomouci, již bylo připraveno, když byl v České republice vyhlášen nouzový stav v souvislosti s pandemií COVID-19. Ještě ten den jsme slíbili, že pokud to bude možné, V. Mezinárodní konference obecních policií se uskuteční v náhradním termínu. Ten je stanoven na 16. – 18. září 2020.

„Paradoxně v den, kdy jsme hodlali zveřejnit historicky nejzajímavější program konference a zároveň upozornit na předčasné ukončení registrace, jelikož se opět přihlásil rekordní počet účastníků přesahujících 200, jsme oznámili, že se naše konference v plánovaném termínu neuskuteční,“ připomíná Daniel Bednařík, předseda představenstva společnosti FT Technologies a.s., která toto ojedinělé setkání zástupců strážníků ze střední Evropy organizuje. Podle něj lze nalézt v tomto smutném rozhodnutí i něco pozitivního. Projevila se obrovská profesionalita našich partnerů a dodavatelů, kteří akceptovali naše rozhodnutí a storna (původní termín byl 1. – 3. dubna), přičemž jsme se shodli na společném zájmu pokračovat v náhradním termínu. Přestože nikdo netušil, jaký bude vývoj následujících dnů, týdnů ba měsíců, již na konci března byl znám náhradní termín, který by přicházel s ohledem ke všem okolnostem v úvahu. Nejistota z vývoje však velela posečkat s ohlašováním, protože ještě existovala řada neznámých. „Významným faktorem bylo, aby termín nekolidoval s potřebami a dalšími závazky olomoucké Právnické fakulty, která s námi konferenci spolupořádá a poskytuje na konferenci své prostory,“ podotýká Bednařík. Je rád, že se podařilo najít vhodný termín, schůdný jak pro samotnou univerzitu, tak i například pro tradiční dodavatele služeb, kteří mají také určité plány. „A pevně věříme, že námi oznámený termín bude akceptovatelný i pro účastníky. Těm rovněž patří velké poděkování za důvěru a pochopení situace, před kterou jsme koneckonců byli všichni postaveni,“ dodává Bednařík.
Jak bude konference, která se například těší velkému zájmu účastníků ze zahraničí, vypadat, nelze s určitostí ještě říci. Určitě však zůstane zachována „základní kostra“ programu. Podle Bednaříka je potřeba si uvědomit, že práce strážníků se nezměnila, jen tady v posledních měsících přibyl „nějaký vir“. „Většina témat přednášek zůstane zachována, určitě se však budeme věnovat i postřehům strážníků z uplynulých měsíců,“ dodává. Na programu a vlastně celkové vizi této ojedinělé platformy pro osobní setkávání a výměnu zkušeností s dlouholetým mottem „Jsme v první linii…“ nyní organizátoři intenzivně pracují. „Vlastně již od března, takže věříme, že si z Olomouce účastníci odnesou nejen spoustu zajímavých poznatků a informací, ale rovněž nevšedních zážitků,“ uzavírá Bednařík.

Mezinárodní konference obecních policií je ojedinělé a největší mezinárodní setkání obecních a městských policií ve střední Evropě a jejím mottem je „Jsme v první linii…“. Primárně je určená zástupcům obecních a městských policií, účastní se jí rovněž reprezentanti státní správy a samospráv, integrovaného záchranného systému a bezpečnostních sborů, partnerských organizací a v neposlední řadě i akademické sféry. Vytváří ojedinělou platformu pro osobní setkávání a výměnu zkušeností, program je rozdělen na čtyři odborné panely – bezpečný prostor, technologie, prevence a edukace, legislativa. Aktuální informace o konferenci, které se každoročně účastní okolo 200 účastníků, jsou průběžně publikovány na www.fttech.org/konference2020. Doporučujeme Vám také sledovat náš nový Facebookový profil FTTechnologiesOlomouc.

27. 5. 2020