Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Dobrá zpráva: Během „nouzového stavu“ výrazně pomáhají analýzy teplotních map
V době pandemie COVID-19 a existence nouzového stavu výrazně nabývá na významu praktické využití takzvaných teplotních map. Jejich jednoduchou analýzou z nich totiž lze vyčíst páchané přestupky definované krizovými zákony a výsledky použít k přijímání účinných preventivních opatření. Teplotní mapy jsou nedílnou součástí informačního systému obecních a městských policií, který jen v České republice má více jak 100 měst.   
Teplotní mapy jsou jedním z mnoha výstupů informačního systému MP Manager. Ten slouží strážníkům městských a obecních policií k řízení jejich činnosti a především vedení agendy stanovené zákonem o obecní policii. Jedná se o portálový modulární systém (složený z různých na sobě závislých či nezávislých softwarových segmentů) primárně sloužící k vytváření a správě elektronických informací o událostech, které řeší a dokumentuje městská či obecní policie, případně jsou přirozenou součástí její činnosti a procesů vnitřní správy. Jeho obrovskou výhodou je on-line propojení s řadou veřejných i neveřejných databází samospráv a statní správy za zachování všech bezpečnostních kritérií, jelikož je „GDPR Comliant“.

web_MP Pisek_mapmon_5
Ilustrační náhled teplotní mapy z modulu Mapový monitoring informačního systému MP Manager pro obecní a městské policie (DŮLEŽITÉ: NEJEDNÁ SE O COVID-19!!!)


„Součástí našeho informačního systému je rovněž modul Mapový monitoring určený, mimo jiné, ke grafickému znázornění událostí v mapovém podkladu,“ podotýká Daniel Bednařík, předseda představenstva společnosti FT Technologies, a.s. V praxi to znamená, že do systému jsou automaticky nahrávána veškerá data činností prováděných strážníky a nemusí jít pouze o řešení přestupků – událostí. „Na pozadí systému se ze všech těchto dat za pomocí velice sofistikovaných algoritmů vytvářejí mapy, s kterými lze dále pracovat. Například u přestupků může uživatel pomocí filtrů analyzovat jednotlivé události,“ popisuje Bednařík. V mapách (poznámka: standardně se používá OpenStretMap či jiný vlastní mapový podklad města či obce), tak lze v různých časových úsecích z pohledu historie zobrazit jakýkoliv výskyt události či více událostí. Tato funkce informačního systému MP Manager ještě více nabývá na významu v nyní vyhlášeném nouzovém stavu. Potvrzují to i vyjádření samotných uživatelů. „V dnešní složité době, kdy všichni skloňují „koronavirus“ ve všech pádech, se tato nenápadná programová část dá velice užitečně využít na přehledné zobrazení rizikových míst, kde se nám například lidé shlukují a nedodržují vládní opatření,“ přitakává například Miloš Ťupa, vedoucí prevence kriminality z Městské policie Písek. „Zjišťujeme, že v současném nouzovém stavu jde o jeden z našich velice efektivních a stěžejních preventivních nástrojů pro strážníky. Díky grafickému promítnutí do reálné mapy města on-line vidíme přestupkové jednání v souvislosti s onemocněním COVID-19 a cíleně směřujeme výkon strážníků do daných lokalit a eliminujeme rizika,“ dodává Ťupa, který Mapový monitoring určitě všem doporučuje intenzivněji v těchto dnech používat všem strážníkům. O svůj postřeh z efektivního nasazení a řešení krizových opatření souvisejících s pandemií COVID-19 se rovněž podělil v interním diskuzním fóru uživatelů informačního systému MP Manager. Podle Bednaříka jsou přitom možnosti využití popisovaného modulu obrovské, v teplotních mapách by se v souvislosti s COVID-19 mohly zobrazovat karantény, rizikové oblasti výskytu či jiné parametry. „To co si uživatel nadefinuje a poskytne systému data, ten modul umí zpracovat. Je jen na rozhodnutí uživatele jaké vlastní mapové vrstvy si chce vytvořit,“ podotýká Bednařík.

web_MP Pisek_mapmon_6a web_MP Pisek_mapmon_6b
Ilustrační náhled zaznamenaných událostí a teplotní mapy z modulu Mapový monitoring informačního systému MP Manager pro obecní a městské policie (DŮLEŽITÉ: NEJEDNÁ SE O COVID-19!!!)

„Vyšším levelem“ informačního systému, který stále častěji používá k řešení úloh umělou inteligenci, je pak tzv. predikce. Tedy výhled, zjednodušeně řečeno očekávaný výskyt události v budoucnu (viz poznámka). „Tato funkce je však pro analýzu opatření v souvislosti s koronavirem v tuto chvíli naštěstí nepoužitelná, jelikož je zapotřebí obrovského množství dat, která jsou shromažďována v delším časovém úseku, ideálně několika let. A všichni věříme, že současný stav nebude dlouho trvat. Predikce je pro koronavirus tedy zatím nepoužitelná, nicméně je důležité o něm ta data shromažďovat,“ vysvětluje Bednařík. Predikce však nyní strážníci používají k přijímání preventivních opatření v souvislosti s jinými přestupky. Často bývá pro uživatele překvapením, že v rámci mapy se objeví i lokality, u kterých neočekávali zvýšený výskyt nějaké události „Strážníci například vědí o kumulaci sociálně patologických jevů v určité oblasti a díky teplotním mapám mohou vyanalyzovat riziko narůstajícího výskytu v jiné lokalitě města,“ podotýká Daniel Bednařík. Podle něj je přitom paradoxně Mapový monitoring nástrojem, který díky predikci eliminuje budoucí rizika a tím pádem se jeho účinnost nedá prokázat exaktně (tedy událost se díky prevenci na základě predikce nestala a není tedy zanesena ve statistikách). 

Do systému je zaznamenáván i pohyb strážníků v lokalitě včetně trasy, rychlosti či času. „Městská policie tak může nejen lépe plánovat preventivní činnost svých strážníků, ale je schopná dokladovat jejich skutečnou činnost velmi atraktivním a srozumitelným způsobem pro zástupce města a jeho občany,“ upozorňuje Bednařík. Systém má zároveň jednu obrovskou výhodu v podobě možné okamžité reakce na jakoukoliv situaci, protože stálá služba může nasměrovat strážníka, o jehož pohybu má přesné informace na řešení akutního stavu. V některých městech dokonce má lokalizaci strážníků k dispozici Police České republiky a dochází tak k prohloubení vzájemné spolupráce při zajištění bezpečnosti ve městě. „Modul Mapový monitoring informačního systému MP Manager vnímáme jako velice užitečný nástroj jak v běžném provozu, tak i v současné době „COVID-19“, kdy je jeho význam z našeho pohledu velice přínosný a efektivní,“ uzavírá Miloš Ťupa z písecké městské policie.

Poznámka: Společnost FT Technologies a.s. dokázala jako první na světě udělat výstup z predikčního systému do teplotních map lineárně (nedělíme mapu na čtverce, ale prakticky na GPS pozice – tedy body v mapě). Městské policie jej mohou využívat od roku 2014.

Ing. Pavel Boháč, PR manažer FT Technologies a.s., bohacp(zavináč)fttech.org

26. 3. 2020