Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Dobrá zpráva: školení strážníků bude pokračovat
Několik desítek strážníků, kteří mají projít školením uživatelů informačního systému MP Manager, o svá školení nepřijde.
FT Technologies a.s připravuje pro městské policie, které začaly či začínají tento systém používat, nový formát on-line kurzů. Vycházet bude z již pravidelně prováděných školení pro jednotlivce či malé skupinky. „V současné době probíhá implementace našeho systému u více jak desíti nových obecních a městských policií. Standardem našich služeb je kromě on-line supportu rovněž řádné proškolení strážníků, přičemž pro jejich větší komfort a také osobnější přístup byla doposud tato školení prováděna na služebnách osobně naším školitelem,“ podotýká Daniel Bednařík, předseda představenstva FT Technologies a.s. S ohledem na současnou situaci a zejména z důvodu ochrany zdraví jak zaměstnanců společnosti, tak samotných strážníků tato forma nyní nepřichází v úvahu. Navíc máme informace, že někteří strážníci jsou v těchto dnech z různých důvodů v preventivní karanténě doma. „Proto intenzivně připravujeme nový formát školení, který umožní prostřednictvím moderních technologií tato školení pro větší skupiny provádět,“ vysvětluje Bednařík. Je si přitom vědom nesporných výhod takto prováděných školení „na dálku“, na zřetel je však nutné brát i jejich nevýhody. „Ano, on-line školení jsou moderní a trendy, máme s tím zkušenosti. Školitel i strážníci se mohou připojit odkudkoliv, školení se tak mohou účastnit například i strážníci v karanténě. Na druhou stranu, postrádáme zde jistý prvek lidskosti, osobního přístupu, větší možnost vzájemné interakce či dalo-li by se to tak říci, tak i emocí,“ upozorňuje Bednařík. Podle něj je potřeba vzít v potaz i aspekt „osobní zodpovědnosti“ účastníků kurzů – při osobním jednání ta koncentrace vnímání může být určitě větší než při komunikaci přes kameru a monitor. 

17. 3. 2020