Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Byla zahájena registrace na V. Mezinárodní konferenci obecních policií
Přes dvě desítky odborných přednášek ve čtyřech tematických panelech, dvě stě účastníků ze tří států – to jsou hlavní parametry Mezinárodní konference obecních policií. Největší mezinárodní setkání zástupců českých, polských a slovenských obecních a městských policií se uskuteční ve dnech 1. – 3. dubna 2020 v Olomouci. Zájem o účast na tomto ojedinělém setkání každým rokem roste, počet míst je omezen, a tak je doporučení neotálet s registrací na místě. 

„Na konferenci, která je primárně určená zástupcům obecních a městských policií se přitom setkávají a zkušenosti z oblasti bezpečnosti si vyměňují i reprezentanti státní správy a samospráv, integrovaného záchranného systému a bezpečnostních sborů, partnerských organizací a v neposlední řadě i akademické sféry,“ podotýká Daniel Bednařík, předseda představenstva FT Technologies a.s., která za organizací odborné konference stojí. Právě díky různorodosti auditoria a podpory ze strany řady institucí se daří vytvořit ojedinělou platformu pro osobní setkávání a výměnu zkušeností v panelech: bezpečný prostor, technologie, prevence a edukace, legislativa. „Těší nás, že se nám daří oslovovat experty, kteří mají poutavé přednášky a mohou tak konferenci velmi obohatit. Na programu se podílí řada institucí, čímž se potvrzuje vzájemná kooperace a provázanost témat složek integrovaného záchranného systému, státní správy a samosprávy s obecními a městskými policiemi,“ upozorňuje Bednařík. Že se jedná o správný formát, navíc nekomerčního charakteru, dokládá každoroční podpora ze strany profesních sdružení zastupující obecní a městské policie v České republice, Polsku a na Slovensku, jejichž zástupci nad konferencí přebírají záštitu a tradičně se jí účastní.

Čtěte také: Konference pod záštitou zástupců profesních sdružení i ministra vnitra (fttech.org)

„Budoucnost městských policií byla tématem předcházejícího ročníku. Účastníci vyřkli jasný závěr, že je nutná určitá změna v práci a přístupu k obecním a městským policiím, protože nestane-li se tak, může u nich dojít k personálnímu kolapsu,“ připomíná jeden ze závěrů uplynulého ročníku Bednařík. Hlavní téma letošního ročníku konference tak je jasné: Strážník v 21. století. Účastníci budou diskutovat o podobě „ideálního strážníka“, lze-li to tak říci, a o možnostech, které se naskýtají obecním a městským policiím při případném nahrazování „lidských zdrojů“ například technologiemi. Bednařík doufá, že se do této debaty aktivně zapojí nejen samotné obecní a městské policie, ale i další instituce, které jsou na konferenci zastoupeny. „Ti všichni by měli mít zájem o věcnou debatu o podobě strážníka, který bude dbát o jejich bezpečnost, kterého budou potkávat v ulicích,“ zdůrazňuje Bednařík, který je přesvědčen o tom, že strážníci jsou stále více vnímáni jako jeden z důležitých pilířů při zajišťování veřejného pořádku. I proto se organizátoři snaží dát co největší prostor v programu konference „příběhům“ a zkušenostem, které mohou být nejen inspirací, ale také určitým varováním před již učiněnými chybami. Kromě odborných debat v průběhu dvou konferenčních dnů (2. a 3. dubna), je přitom prostor i na řadu doprovodných aktivit, a to například v podobě neformální uvítací večeře „Vítáme Vás v Olomouci…“ v předvečer konference.

EXKLUZIVNĚ: Čeká městské policie personální kolaps? - uvnitř s videem z konference (fttech.org)

O spokojenosti účastníků přitom dokonale vypovídají závěry ankety z uplynulého ročníku: 98 % z nich považovalo program za přínosný a 90 % plánuje přijet i na další ročník. „I proto není třeba s přihlášením otálet, protože počet míst na konferenci je omezený a z uplynulých let víme, že konferenční aula se naplní ještě před plánovaným ukončením registrace,“ uzavírá Bednařík.

V. Mezinárodní konference obecních policií se uskuteční ve dnech 1. – 3. dubna 2020 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která je spoluorganizátorem konference. Zájemci se již nyní mohou na ni přihlásit na konferenčních stránkách www.fttech.org/konference2020.

3. 2. 2020