Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Účastníme se setkání velitelů obecních a městských policií Západopomořanské vojvodství v Kołobrzegu
Ve dnech 21. a 22. listopadu se účastníme setkání velitelů obecních a městských policií Západopomořanské vojvodství v Kołobrzegu. Jeho součástí bude rovněž prezentace informačního systému MP Manager, který naše společnost po České republice a Slovensku nabízí také strážníkům v Polsku. Při jeho implementaci zúročila své mnohaleté zkušenosti, upravila systém pro specifika polského prostředí a zakomponovala zdejší legislativu. A především, to, že je systém pro strážníky v Polsku přínosný, již dokládají také zkušenosti z reálného nasazení.
První městskou policií, jejíž strážníci začali informační systém MP Manager používat, se stala Městská policie v Těšíně. „Součástí našich standardních služeb je samozřejmě proškolení všech strážníků a také nadstandardní stálá podpora včetně pravidelných bezplatných aktualizací systému,“ podotýká Arkadiusz Woloszyn, obchodní ředitel pro Polskou republiku. Jak dodává, uživatelé oceňují především, že v celém systému se pracuje on-line, je propojen s řadou strategických informačních databází daných zemí, a že kromě řady modulů je možné do něj zapracovat i specifické požadavky strážníků. Nabízen je v serverové či cloudové podobě, záleží od velikosti a potřeb daného klienta. „Systém přitom využívá poslední poznatky moderních technologií včetně umělé inteligence. Je RODO compliant a tedy splňuje striktní podmínky ochrany osobních údajů v Polsku i celé Evropské unii,“ upozorňuje Woloszyn.
Prostřednictvím systému přitom strážníci zpracovávají nejen celou svoji agendu danou zákonem, ale k dispozici mohou mít také moduly řešící konkrétní specifika daného města či obce. „Jedním z nejvíce chváleným je ENS – Elektronyczny notatnik sluzbovy. Díky němu mohou strážníci on-line řešit události v terénu, nahlížet do systému a jeho databází, pořizovat fotodokumentaci v reálném čase a především danou událost i rovnou do systému zapisovat,“ vysvětluje Woloszyn. Podle něj si tuto funkci strážníci a velitelé velice chválí nejen z důvodu úspory času, ale zejména díky provázanosti s dalšími funkcemi systému. Do mobilních telefonů či jiných zařízení přitom není potřeba nic instalovat, protože do systému se strážníci přihlašují prostřednictvím webového rozhraní. „Práce v ENS i celém MP Manageru je přitom intuitivní a jednoduchá, aby uživatelům především ulehčila práci,“ dodává Woloszyn.
Mnohdy se strážníci a města starají také o bezpečnost osob a proto lze na systém napojit SOS tlačítko SeniAngel. Jedná se o bezpečnostní tlačítko, které je primárně určeno pro seniory či osoby, u kterých je potřebný zvýšený dohled. „V praxi se ovšem osvědčilo rovněž na úřadech, kde si uživatel jeho prostřednictvím může přivolat okamžitou pomoc. Často se stává také nedílnou součástí výbavy těch, kteří pracují v terénu a jednají s rizikovými skupinami osob,“ podotýká Woloszyn. Vývojářský tým zareagoval rovněž na stále častější požadavek uživatelů v podobě řešení statické dopravy, když na evropský trh uvedl modul Univerzálního parkovacího portálu a jako nástroj kontroly parkovací politiky města – inteligentní monitorovací vozidlo CamCar. Woloszyn i tým polských programátorů starající se o zdejší klienty je přesvědčen, že nejen samotné přednosti systému MP Manager, ale rovněž reference a mnohaletá spokojenost kolegů z desítek českých a slovenských měst jsou důležitými argumenty, proč by se MP Manager v Polské republice mohl stát v budoucnu jedním z nejvýznamnějších informačních systémů.
Společnost FT Technologies a.s. a její produkty získaly za dobu své existence nejeden certifikát či ocenění na mezinárodní úrovni. „Naši klienti jsou však pro nás především partneři, i proto pro ně organizujeme řadu aktivit. Od tradičních seminářů a setkání, až po tu nejznámější a nejprestižnější – Mezinárodní konferenci obecních policií. Jde o ojedinělé a největší mezinárodní setkání obecních a městských policií ve střední Evropě, na které v posledních letech nacházejí cestu i polští strážníci a aktivně se svými vystoupeními zapojují rovněž do programu,“ uzavírá Woloszyn.

21. 11. 2019