Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Probíhá pravidelná aktualizace software SOS tlačítka SeniAngel

Provádíme vzdálenou aktualizaci software SOS tlačítka SeniAngel (seniangel.eu). Pokud máte tlačítko z nějakého důvodu v této chvíli neaktivní (tedy vybito a vypnuto), doporučujeme Vám jej zapnout, aby mohla být tato aktualizace zdárně provedena bez prodlení. Je důležité upozornit, že pokud nejsou prováděny pravidlené aktualizace, může dojít k omezení některé z funkcí SOS tlačítka SeniAngel a tedy i omezení možnosti přivolání pomoci.

6. 9. 2019