Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Upravujeme podmínky prodeje SOS tlačítka SeniAngel

SOS tlačítko SeniAngel v současné době slouží několika stovkám spokojených klientů. Ti si jej pro sebe či své blízké doposud mohli zakoupit ve volném prodeji přes e-shop nebo ve vybraných obchodech či jej dostali zapůjčené od některé z  městských policií, městských či obecních úřadů, pečovatelských domů a domovů pro seniory či jiných institucí, které je pro své klienty pořídili. Vzhledem k rostoucí administraci nyní dodavatel, společnost FT Technologies a.s. upravuje obchodní strategii a SOS tlačítka SeniAngel již nebude nabízet ve volném prodeji.

„Jedná se o strategické rozhodnutí přehodnocení obchodních priorit naší společnosti, ke kterému jsme dospěli v uplynulých týdnech po analýze všech aspektů. Je důležité zdůraznit, že pro stávající majitele SOS tlačítka SeniAngel naše rozhodnutí nemá žádný dopad a nikterak se neodráží na funkčnosti či administraci,“ podotýká Roman Hloušek, obchodní ředitel společnosti FT Technologies a.s. Přiznává, že hlavními důvody, které vedly vedení společnosti ke změně obchodní strategie je rostoucí zájem o SOS tlačítka SeniAngel ze strany úřadů a dalších institucí a také změna legislativy v oblasti ochrany osobních údajů. „SOS tlačítko SeniAngel bylo primárně koncipováno jako jeden z modulů našeho informačního systému MP Manager, který je naším hlavním produktem. Nicméně, vzhledem k poptávce veřejnosti jsme ho zpočátku uvolnili do prodeje, nyní jsme však nuceni tuto nabídku omezit,“ vysvětluje Hloušek kroky vedoucí k omezení prodeje SOS tlačítka SeniAngel v obchodní síti. Stávající majitelé SOS tlačítka SeniAngel jej přitom i nadále mohou bez omezení využívat a dokupovat si kupóny. Celý systém je funkční a přihlašuje se do něj stále více klientů.

FT Technologies a.s. zastává filozofii jednotného, rovného a precizního přístupu ke všem klientům, a tak nečiní rozdíl mezi zákazníkem s jedním či například třiceti SOS tlačítky. „Zaznamenává přitom nárůst požadavků ze strany, řeknu-li to souhrnně korporátních klientů, které tvoří města, obce, pečovatelské domy, domovy důchodců, státní úřady a instituce. Ty je pořizují pro své zaměstnance pracující v rizikovém prostředí či obyvatele, u kterých z nějakého důvodu zajišťují určitý dohled. Jednak je to ta původní vize při vývoji naší technologie – součástí hlavního produktu, ke které se nyní vracíme, ale jednak je to podstatný aspekt, abychom dostáli našemu dlouholetému firemnímu závazku vůči všem klientům“ dodává důvod rozhodnutí Hloušek. Například slovenská Šaľa si nedávno pro své vytipované občany pořídila pětadvacet SOS tlačítek SeniAngel, řada dalších měst je nyní ve stavu jednání a příprav. Právě úřady ve spojitosti s propojením na městské a obecní policie či jiné pulty centrální ochrany, mají k dispozici ethernetový maják a „sledují“ tak on-line stav SOS tlačítka SeniAngel, jsou tak nyní řešením pro případné další potenciální zájemce. „Doporučujeme zájemcům o SOS tlačítko SeniAngel, aby se obrátili například na místní odbor sociálních služeb či městskou policii s dotazem, zdali není v dané lokalitě již služba aktivní či se o napojení neuvažuje,“ uzavírá Roman Hloušek.

TIP: Přehled uživatelů informačního systému MP Manager a organizací disponujících pultem s ethernetovým majákem, na které jsou napojena SOS tlačítka SeniAngel - více zde

18. 10. 2018