Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Nejspíš poslední příležitost přihlásit se na setkání administrátorů - zbývá pár míst
Přestože dříve avízovaný termín pro ukončení registrace na setkání administrátorů a technických pracovníků obecních a městských policií je ještě v nedohlednu, zdá se že omezená kapacita Fortu Radíkov a přilehlé ubytovny "zabrání "dalšímu přihlašování. O "neformální outdoorový kemp", na kterém bude probíhat diskuze o současných možnostech informačního systému MP Manager a jeho budoucím směřováním, je totiž mezi administrátory systému nebývalý zájem. "Setkání jsme se rozhodli zorganizovat, abychom se společně s našimi klienty pokusili definovat strategické priority rozvoje našeho systému v následujících letech. Když jsme tuto debatu připravovali, měli jsme mírnou obavu, jestli o ní bude zájem, počet přihlášených dává tušit, že je to téma, které je důležité diskutovat," podotýká Daniel Bednařík, předseda představenstva FT Technologies a.s. Zároveň je si vědom, že to bude "těžká debata", u které se však nedají očekávat a předvídat okamžité a jasné závěry. "Nicméně minimálně otevře některá zásadní témata a určitě udá směr. Naše společnost si od počátku své existence zakládá na otevřené komunikaci s klienty a tak je pro nás nesmírně cenné vyslechnout si názory a náměty těch, kteří s naším informačním systémem přicházejí denně do kontaktu, vlastně jej administrují," přibližuje Bednařík.
Setkání administrátorů a technických pracovníků se koná ve dnech 20. - 21. září na Fortu Radíkov v Olomouci, a pro své strohé zázemí vojenské pevnosti z dob mocnářství a přilehlé ubytovny bude mít podobu poněkud "neformálního outdoorového kempu". Uzávěrka přihlášek je sice do 6. září, vzhledem k téměř naplněné kapacitě daných prostor dojde nejspíš k uzavření přihlašování dříve. Bližší informace o setkání naleznou klienti FT Technologies a.s. zde.

30. 8. 2018