Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Organizujeme setkání administrátorů IS MP Manager
Pro uživatele našeho informačního systému MP Manager organizujeme setkání administrátorů a technických pracovníků obecních a městských policií, na kterém bychom s nimi rádi diskutovali o současných možnostech našeho systému a jeho budoucím směřováním, zejména v kontextu rozvoje informačních technologií. "Věříme, že se nám společně podaří definovat strategické priority rozvoje informačního systému MP Manager pro následující roky," podotýká Daniel Bednařík, předseda představenstva FT Technologies a.s. důvody přípravy setkání. I proto považuje za velice důležité, aby se do této diskuze zapojil co největší počet klientů. Je si vědom, že půjde o náročnou debatu, a proto bude mít setkání tak trochu podobu„neformálního outdoorového kempu“. "Nevyužijeme proto moderní kongresové prostory, ale strohé zázemí vojenské pevnosti z dob mocnářství, jejíž Genius loci účastníky určitě zaujme, tak jako její prohlídka a program s ní spojený," přibližuje Bednařík.
Bližší informace o setkání naleznou klienti FT Technologies a.s. zde.

14. 8. 2018