Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Potvrzeno! CamCar splňuje striktní podmínky ochrany osobních údajů
Údaje, které zpracovává CamCar – inteligentní vozidlo s neuronovými sítěmi, jsou v souladu se stávajícím slovenským zákonem číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov i zákonem číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobních údajou, který jej nahradí od 25. května 2018 v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016, který řeší problematiku ochrany osobních údajů ve státech Evropské unie (GDPR). Potvrdil to Úrad na ochranu osobných údajou Slovenskej republiky. Díky GDPR se tak vztahuje na celou EU.
Úrad na ochranu osobných údajou Slovenskej republiky (ÚOOÚ SR) byl požádán o vyjádření ze strany společnosti FT Technologies a.s., která technologii CamCar vyvinula a ve spolupráci s městem Trenčín a její obecní policií testovala a nyní ji zavede do praxe. Laicky řečeno, dodavatel ani uživatel technologie na základě tohoto vyjádření neporušuje národní ani evropskou legislativu.
Inteligentní vozidlo CamCar využívající modul CamCar informačního systému MP Manager pro správu agendy městských a obecních policií zpracovává a vyhodnocuje registrační značky (evidenční čísla) vozidel. Tato data sice lze považovat za osobní údaje, zejména v kontextu spárování s veřejně nepřístupnými databázemi. Pro zpracovatele dat (například zaměstnance města, městského policistu) jsou však podle ÚOOÚ SR potřebná pro výkon jeho činnosti. Na základě seznámení se s technologií CamCar, procesem sběru a vyhodnocování dat, a v kontextu se stávající (§ 10 ods. 3 pís. f stávajícího zákona) či od 25. května 2018 platnou legislativou (čl. 6 odst. 1 písm. e GDPR a §13 ods. 1 pís. e nového zákona), dospěl ÚOOÚ SR k tomu závěru:
„Na základe vyššie uvedených citácií z právných noriem, ktoré na spracúvanie osobných údajov CamCar vozidlom viažu toho času do 25. 5. 2018, ako aj po 25. 5. 2018 v súvislosti so zmenou legislatívy upravujúcou oblasť ochrany osobných údajov sa javí, že obec, město, v tomto konkrétnom prípade město Trenčín bude monitorovaním vykonávať a zabezpečovať činnosti, ktoré je povinné z osobitných zákonov plniť, najmä zabezpečovať poriadok a chrániť finančné záujmy obce čo jej vyplýva z vyššie citovaných ustanovení zákonov o obecnom zriadení a o obecnej polícii.“
Jak dále dodává, dodavatel i provozovatel splňuje podmínku, která je platná nyní i po zahájení platnosti GDPR, a to řádného označení inteligentního vozidla CamCar a veřejně dostupnou informací o tomto vozidle a jeho činnosti.
A jak inteligentní vozidlo CamCar funguje?
Primárním účelem je kontrola úhrady plateb za parkování, která je prováděna formou „validace“ podezření na přestupek (sekundárně pak modul umí například rozpoznat oprávněnost v daném místě parkovat nebo také zda není po kontrolovaném vozidle vyhlášeno pátrání). Doposud na ulici prováděli tuto kontrolu u všech vozidel fyzicky strážníci, nyní tyto úkony provádí CamCar se svými neuronovými sítěmi. Technologie snímá při průjezdu registrační značku (evidenční číslo) vozidla, kterou porovnává s databází plateb. Strážník tak pouze nahlíží do on-line výsledků a řeší již konkrétní incident (podezření na přestupek), na který CamCar poukáže. Stává se tak pro městskou a obecní policii nejen dalším, velice efektivním nástrojem kontroly, ale především slibuje výraznou úsporu času strážníků provádějících doposud tyto úkony, kteří se tak budou moci aktivně věnovat jiným činnostem.

25. 5. 2018