Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Zástupci městských a obecních policií se opět setkají na mezinárodním formátu
Legislativa, prevence a edukace, problematika bezpečného prostoru a měkkých cílů, trendy v moderních technologiích – to jsou témata, nad kterými budou debatovat zástupci městských a obecních policií na III. Mezinárodní konferenci obecních policií. Ta se uskuteční ve dnech 11. – 13. dubna 2018 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Zájem o tento druh setkávání potvrdila nejen pravidelná účast téměř dvou stovek delegátů, ale rovněž jejich požadavek udělat z dosavadního jednodenního formátu vícedenní debatu. „Přestože není naší hlavní činností organizace konferencí, vnímali jsme ze strany obecních policií potřebu setkávat se, vyměňovat si zkušenosti a vzájemně se inspirovat. Zároveň jsme si vědomi, že těch témat je opravdu hodně, a tak jsme se rozhodli vyjít jejich požadavku vstříc a uspořádáme dvoudenní konferenci. Předcházet ji navíc bude ještě slavnostní galavečer,“ podotýká Daniel Bednařík, předseda představenstva FT Technologies a.s., která za organizací této nekomerční aktivity stojí. Jak podotýká, řada městských policií tuto iniciativu očekávala, protože olomouckou společnost považuje za lídra na trhu v oblasti poskytování informačních technologií právě pro obecní a městské policie.
„Naše konference však není určena pouze pro městské a obecní policie, ale setkávají se na ní a zkušenosti se strážníky si vyměňují i reprezentanti státní správy a samospráv, partnerských organizací, integrovaného záchranného systému a v neposlední řadě i akademické sféry,“ vysvětluje Bednařík. I proto jej těší podpora ze strany olomoucké Právnické fakulty, na jejíž půdě se tentokrát konference uskuteční.
Účastníky konference čekají čtyři panely s tématy zmíněnými v úvodu, v rámci kterých vystoupí řada odborníků z České republiky i zahraničí, ale organizátoři plánují i několik překvapení, které by měly obohatit celkový program. „Snažíme se vytvořit mix přednášek přednášejících teoretické i konkrétní praktické poznatky. Věříme, že bude velice zajímavý a každý v něm najde to své téma či témata,“ přibližuje Bednařík. Největší očekávání a diskuze se přitom dají předpokládat u zajištění bezpečnosti na veřejných prostranstvích, a to i v souvislosti s využíváním moderních technologií, drogová problematika a pak v době konání téměř roční zkušenosti z aplikace zákona o obecní policii. Určitě velká debata se však dá očekávat v legislativním panelu u „oblíbeného“ tématu GDPR. Podle Bednaříka se dá předpokládat, že o konferenci bude zájem. Přesto však nehodlá posouvat její formát ke komerčnosti či megalomanskému pojetí. „Chceme, aby konference zůstala žánrově čistá, nekomerční – tedy se symbolickým konferenčním poplatkem – a také poněkud komorní. Proto bude opět stanoven strop pro počet účastníků, a to i přesto, že se již nyní na nás s dotazy obracejí zájemci z České republiky, ale ve stále větší míře i ze Slovenska či Polska,“ uzavírá Bednařík.
Bližší informace o konferenci jsou průběžně publikovány na www.fttech.org/konference2018.

15. 12. 2017