Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Hned dvakrát jsme slyšeli: "Vítězem se stává..."
Ano, dominovali jsme v mezinárodní soutěži "Parkoviště roku 2018", kterou organizuje Česká parkovací asociace. V kategorii "Nástroje a inovace" jsme bezkonkurenčně zaujali jak laickou veřejnost, tak tým odborníků, a obsadili první místa v obou hlasováních.
Naše společnost spolu s městem Trenčín do soutěže přihlásila řešení parkování prostřednictvím Univerzálního platebního portálu informačního systému MP Manager navíc v kombinaci s inteligentním monitorovacím vozidlem CamCar. "Do této prestižní odborné soutěže jsme se přihlásili, protože jsme přesvědčeni, že naše řešení parkování patří mezi ta nejlepší. Jako vzorový projekt, na kterém se podílíme zmíněnými technologiemi, jsme popsali řešení problematiky parkování v slovenském Trenčíně," popisuje Daniel Bednařík, předseda představenstva FT Technologies a.s.
Právě Trenčín je mnohými považován "za výkladní síň" - dokládá to nejen pozitivní ohlas ze strany veřejnosti, ale rovněž zájem jiných českých, slovenských a polských měst, v kterých společnost FT Technologies a.s.působí, a které se v tomto západoslovenském krajském městě inspirují. Že se jedná o nejlepší řešení se nyní potvrdilo i v průběhu slavnostního večera IV. Mezinárodní konference České parkovací asociace, když zástupci FT Technologies a.s. přebírali ocenění. "Děkujeme odborné porotě i hlasující veřejnosti za hlasy, které nám přiřkly tato prvenství. Zároveň je potřeba poděkovat městu Trenčín, které spolu s námi do této soutěže šlo, ale také řadě dalších měst, kde naše technologie pomáhají řešit bezpečnost a parkování a díky kterým patříme ke špičce v této oblasti. Je to pro nás nejen čest, ale i neskutečný závazek nabízet našim klientům vždy jen to nejlepší," uzavírá Bednařík. 


Hned dvě první místa obsadila naše společnost v prestižní mezinárodní soutěži "Parkoviště roku 2018"

Soutěž "Parkoviště roku" vyhlašuje Česká parkovací asociace s cílem najít ve veřejném (laickém) i odborném hlasování nejoblíbenější parkoviště, nejoblíbenější inovaci anebo město, kde mají parkování dobře vyřešeno.

17. 4. 2019