Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Začalo největší mezinárodní setkání městských a obecních policií ve střední Evropě
V Olomouci dnes začalo největší setkání českých, slovenských a polských městských a obecních policií. IV.  Mezinárodní konference obecních policií, na kterou se letos přihlásilo rekordních 206 účastníků, se koná na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu prvního konferenčního dne se debatovalo zejména o trendech v moderních technologiích, bezpečném prostoru a měkkých cílech. Velkou diskuzi, a to nejen v sále, ale i v zákulisí konference, pak vyvovalo hlavní letošní téma setkání - vize a budoucnost městských policií v České republice, na Slovensku a v Polsku. Největší ohlas však zatím sklízí inteligentní monitorovací vozidlo CamCar. Účastníci totiž mají možnost si prohlédnou nejen interiér vozidla, svézt se v něm, ale dokonce sledovat on-line kontrolu parkování.

IV. Mezinárodní konference obecních policií přitom není určena pouze pro zástupce obecních policií, ale setkávají se na ní a zkušenosti z oblasti bezpečnosti si vzájemně vyměňují i reprezentanti státní správy a samospráv, partnerských organizací, integrovaného záchranného systému a v neposlední řadě i akademické sféry. „Na programu se podílí řada institucí, čímž se potvrzuje vzájemná provázanost témat a kooperace složek integrovaného záchranného systému, státní správy a samosprávy s obecními a městskými policiemi,“ podotýká Daniel Bednařík, předseda představenstva FT Technologies a.s., která za organizací odborné konference stojí. Jak podotýká, řada městských policií tuto iniciativu očekává, protože olomouckou společnost považuje za lídra na trhu v oblasti poskytování informačních technologií právě pro obecní a městské policie.
Letos na účastníci konference čeká více jak dvě desítky vystoupení odborníků a hostů a to nejen z České republiky a Slovenska, ale také Polska. I proto je celý program simultánně tlumočen. „Těší nás, že se nám daří oslovovat odborníky, kteří mají poutavé přednášky a mohou tak toto setkání velmi obohatit. Vyzdvihnout musím zejména spolupráci s policejním prezidiem české policie, které každoročně na konferenci vysílá řadu svých expertů, vyměňuje si zkušenosti se zástupci obecních policií a vnímá vzájemnou spolupráci jako nesmírně důležitou,“ podotýká Bednařík. Naráží tak na loňská slova tehdejšího českého policejního prezidenta generálmajora Tomáše Tuhého, který konferenci zahajoval a ve svém příspěvku poděkoval strážníkům za spolupráci a jejich nasazení „v první linii“ při zajišťování bezpečnosti. Tato slova, v drobné úpravě se nakonec stala hlavním mottem konference. To je: "Jsme v první linii".
Na konferenci nakonec nemohl přijet český policejní prezident plukovník Jan Švejdar, který měl do poslední chvíle svoji účast v plánu. Zastoupil jej a zdravici tak z jeho pověření přednesl krajský ředitel plukovník Tomáš Kužel, který vyzdvihl nejen důležitost obecních a městských policií, ale také vyslovil velké poděkování za úspěšnou spolupráci. Sám pak ve své přednášce několikrát deklaroval nezastupitelnou úlohu strážníků při zajišťování bezpečnosti ve veřejném prostoru.

Čtěte také: Zveřejnili jsme program IV. Mezinárodní konference obecních policiízde (fttech.org)

Předpoklad organizátorů, že o konferenci bude opět zájem, se naplnil, když se na ní přihlásil rekordní počet 206 účastníků a další zájemci již museli být odmítnuti. „Chceme, aby naše třídenní konference zůstala žánrově čistá, nekomerční, navíc se symbolickým konferenčním poplatkem, a také poněkud komorní,“ konstatuje Bednařík. Za pravdu mu dávají i dosavadní ohlasy účastníků, kteří si na olomoucké konferenci pochvalují právě celkovou atmosféru charakterizovanou nejen zajímavými přednáškami expertů, ale i doprovodným programem a celkovým konferenčním servisem. „I proto je opět stanoven strop pro počet účastníků, a to i přestože máme signály, že bychom mohli v Olomouci nejspíš přivítat podstatně více hostů. Nechceme však organizovat konferenci pro kvantitu na úkor její kvality. Předchozí úspěšné ročníky to jistě potvrdily,“ uzavírá Bednařík.

IV. Mezinárodní konference obecních policií se koná v Olomouci ve dnech 3. – 5. dubna 2019 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ta je spoluorganizátorem spolu s právnickou fakultou, na jejíž půdě se konala konference vloni, a která letos kvůli rozsáhlé rekonstrukci nemá vhodné prostory. Konferenci se rozhodla podpořit řada subjektů a společností v roli partnerů konference. Také díky nim mohou organizátoři zajistit pro účastníky a hosty vystupující na konferenci nadstandardní komfort a připravit řadu zajímavých odborných přednášek, ale rovněž doprovodný program. Již tradičně konference začíná ve středu 3. dubna v podvečer neformální uvítací večeří "Vítáme Vás v Olomouci..." spojenou s ochutnávkou regionálních potravin. Ve čtvrtek 4. dubna je po číši vína na závěr prvního konferenčního dne zajištěn tradiční kulturní program, tentokrát s názvem "Poklady a umění Olomouce", na jehož realizaci se podílí Muzeum umění v Olomouci. A na závěr konference, v pátek 5. dubna, je pak pro zájemce připravena ve spolupráci s jedním z partnerů exkluzivní návštěva střelnice, kde si účastníci mohou vyzkoušet střelbu z různých typů zbraní a ucelený střelecko-taktický výcvikový program určený pro městské policie.

Bližší informace o konferenci jsou průběžně publikovány na www.fttech.org/konference2019.

4. 4. 2019