Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Finální program mezinárodní konference obecních policií je publikován!
Dva týdny před zahájením IV. Mezinárodní konference obecních policií zveřejnili organizátoři finální program. Největší mezinárodní setkání městských a obecních policií ve střední Evropě se koná v Olomouci ve dnech 3. – 5. dubna 2018.

FAKTA O KONFERENCI:
- konference je vnímána jako nekomerční platforma pro přátelské setkávání, výměnu zkušeností a odbornou debatu a je charakteristická minimalizací prezentací privátního sektoru, nicméně koná se za významné podpory řady institucí a komerčních společností,
- konference je primárně určena pro zástupce obecních a městských policií, reprezentanty státní správy a samospráv, partnerských organizací, integrovaného záchranného systému a akademické sféry,
- stěžejním tématem letošního ročníku je vize a budoucnost městských policií v České republice, na Slovensku a v Polsku,
- konference má podporu profesních sdružení strážníků tří účastnících se zemí, jejich představitelé nad konferencí převzali záštitu a v rámci programu vystoupí se svými příspěvky,
- konferenci zahájí český policejní prezident plukovník Jan Švejdar – Policie České republiky je významným partnerem konference, která na ní vysílá řadu svých expertů a dlouhodobě deklaruje potřebu vzájemné spolupráce při zajišťování bezpečnosti ve veřejném prostoru,
- v průběhu dvou konferenčních dnů je pro účastníky ve čtyřech tematických panelech připraveno více jak dvacet vystoupení odborníků z České republiky i zahraničí (konference je simultánně tlumočena do českého a polského jazyka),
- součástí konference je rovněž několik doprovodných aktivit – již tradičně konference začíná ve středu 3. dubna v podvečer neformální uvítací večeří "Vítáme Vás v Olomouci..." spojenou s ochutnávkou regionálních potravin. Ve čtvrtek 4. dubna je po číši vína na závěr prvního konferenčního dne zajištěn tradiční kulturní program, tentokrát s názvem "Poklady a umění Olomouce", na jehož realizaci se podílí Muzeum umění v Olomouci. A na závěr konference, v pátek 5. dubna, je pak pro zájemce připravena ve spolupráci s jedním z partnerů exkluzivní návštěva střelnice, kde si účastníci mohou vyzkoušet střelbu z různých typů zbraní a ucelený střelecko-taktický výcvikový program určený pro městské policie.

Atmosféra konference charakterizovaná nejen zajímavými přednáškami expertů, ale i doprovodným programem a celkovým konferenčním servisem je příčinou, že o účast na konferenci je velký zájem. Obsazeno je nyní již téměř všech 200 míst auditoria, jehož počet je od počátku ze strany společnosti FT Technologies a.s., hlavního organizátora konference, striktně stanoven.

IV. Mezinárodní konference obecních policií se koná v Olomouci ve dnech 3. – 5. dubna 2019 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ta je spoluorganizátorem spolu s právnickou fakultou, na jejíž půdě se konala konference vloni, a která letos kvůli rozsáhlé rekonstrukci nemá vhodné prostory. Konferenci se rozhodla podpořit řada subjektů a společností v roli partnerů konference. Také díky nim mohou organizátoři zajistit pro účastníky a hosty vystupující na konferenci nadstandardní komfort a připravit řadu zajímavých odborných přednášek, ale rovněž doprovodný program.

Bližší informace o konferenci jsou průběžně publikovány na www.fttech.org/konference2019.

21. 3. 2019