Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
27 míst zbývá v auditoriu konference tři týdny před jejím konáním
Zdá se, že námi plánovaná kapacita 200 míst v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde se letos koná IV. Mezinárodní konference obecních policií, bude naplněna. Tři týdny před slavnostním zahájením dvoudenního programu tohoto největšího mezinárodního setkání městských a obecních policií ve střední Evropě zbývá posledních 27 míst. "Potvrzuje se trend zájmu ze strany zástupců městských policií o naší akci. To nás samozřejmě těší, na druhou stranu to vnímáme i jako velký závazek," přiznává Daniel Bednařík, předseda představenstva FT Technologies a.s. Svoji roli hraje jistě i program, do Olomouce přijede přednášet řada expertů, o své zkušenosti se podělí také více zástupců městských policií z Polska. "Snažili jsme se, aby přednášky konference, které jsou sice rozděleny do čtyř panelů, měly společný ukazatel. Tím se letos, také díky vystoupením hlavních představitelů profesních sdružení strážníků všech tří účastnících se zemí, stává vize a budoucnost městkých policií," podotýká Bednařík.   

Bližší informace o konferenci jsou průběžně publikovány na www.fttech.org/konference2019.

14. 3. 2019