Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Vize a budoucnost městských policií - jedno z hlavních témat nadcházející konference
Největší setkání českých, slovenských a polských městských a obecních policií se uskuteční 3. – 5. dubna v Olomouci. Téměř dvě stě účastníků IV. Mezinárodní konference obecních policií zde bude na půdě pedagogické fakulty debatovat o bezpečném prostoru a měkkých cílech, legislativě, prevenci a edukaci a v neposlední řadě o trendech v moderních technologiích. Stěžejním tématem bude vize a budoucnost městských policií v České republice, na Slovensku a v Polsku.

IV. Mezinárodní konference obecních policií přitom není určena pouze pro zástupce obecních policií, ale setkávají se na ní a zkušenosti z oblasti bezpečnosti si vzájemně vyměňují i reprezentanti státní správy a samospráv, partnerských organizací, integrovaného záchranného systému a v neposlední řadě i akademické sféry. „Na programu se podílí řada institucí, čímž se potvrzuje vzájemná provázanost témat a kooperace složek integrovaného záchranného systému, státní správy a samosprávy s obecními a městskými policiemi,“ podotýká Daniel Bednařík, předseda představenstva FT Technologies a.s., která za organizací odborné konference stojí. Jak podotýká, řada městských policií tuto iniciativu očekává, protože olomouckou společnost považuje za lídra na trhu v oblasti poskytování informačních technologií právě pro obecní a městské policie.
Letos se mohou účastníci konference těšit na více jak dvě desítky vystoupení odborníků a hostů a to nejen z České republiky a Slovenska, ale také Polska. I proto bude celý program simultánně tlumočen. „Těší nás, že se nám daří oslovovat odborníky, kteří mají poutavé přednášky a mohou tak toto setkání velmi obohatit. Vyzdvihnout musím zejména spolupráci s policejním prezidiem české policie, které každoročně na konferenci vysílá řadu svých expertů, vyměňuje si zkušenosti se zástupci obecních policií a vnímá vzájemnou spolupráci jako nesmírně důležitou,“ podotýká Bednařík. Naráží tak na loňská slova tehdejšího českého policejního prezidenta generálmajora Tomáše Tuhého, který konferenci zahajoval a ve svém příspěvku poděkoval strážníkům za spolupráci a jejich nasazení „v první linii“ při zajišťování bezpečnosti. Ne jinak tomu bude jistě i letos – organizátoři pozvali českého i slovenského policejního prezidenta, svou účast již potvrdil český zástupce policie plukovník Jan Švejdar.

Čtěte také: „Skvělá konference“ – shodlo se téměř dvě stě účastníků mezinárodního setkánízde (fttech.org)

Stále rostoucí zájem o účast je přitom patrný rovněž ze Slovenska a Polska, z konference se tak stává opravdu ojedinělé mezinárodní setkání zástupců obecních policií. „Samotní účastníci přiznávají, že největším přínosem pro ně je právě ta výměna zkušeností, postřehy jak něco dělat jinak či čeho se vyvarovat. Navíc je setkání v Olomouci ideálním místem pro navázání nových pracovních kontaktů a také přátelství,“ podotýká Bednařík. I proto je kladen důraz nejen na odbornou část konference, ale opomíjeny nejsou i doprovodné aktivity. Jednou z nich je neformální uvítací večeře „Vítáme Vás v Olomouci…“ v předvečer (3. dubna) konání konference, na kterou pak navazují dva konferenční dny (4. – 5. dubna) tradičně rozdělené do čtyř panelů s řadou zajímavých témat.  Účastníci v nich debatují o bezpečném prostoru a měkkých cílech, legislativě, prevenci a edukaci a v neposlední řadě o trendech v moderních technologiích. „Vždy se snažíme vytvořit mix odborníků přednášejících teoretické i konkrétní praktické poznatky. Věříme, že i letošní program bude velice zajímavý a každý v něm najde to své téma či inspiraci,“ přibližuje Bednařík. Jak sám dodává, začíná být oříškem vybrat do programu to „nej“ vzhledem k nabídce potenciálních přednášek a časovým možnostem programu. Největší očekávání a diskuze se přitom dají opět předpokládat u přednášek o zajištění bezpečnosti na veřejných prostranstvích, a to i v souvislosti s využíváním moderních technologií. Tradičně se konference věnuje problematice drog a kybernetické bezpečnosti, zejména kriminality na dětech a seniorech, novinkou bude téma ochrany životního prostředí. Bezesporu velký zájem a debatu vzbudí opět „legislativní panel“ s tradičním „GDPR“ a na Slovensku velice diskutovaným tématem „objektivní odpovědnosti“. Letošní ročník bude mít i jedno velké téma společné pro všechny tři účastnící se země. V Olomouci budou hovořit o vizi a budoucnosti městských policií v České republice, na Slovensku a v Polsku tři nejpovolanější, a to hlavní představitelé profesních sdružení v těchto zemích. Ne náhodou se konference tradičně těší jejich podpoře v podobě záštity. Tu převzali rovněž představitelé města a kraje a podporu konferenci vyjádřili také české a slovenské profesní sdružení tajemníků, respektive přednostů, měst a obcí či česká a slovenská parkovací asociace.

Čtěte také: Zveřejnili jsme program IV. Mezinárodní konference obecních policiízde (fttech.org)

Předpoklad organizátorů, že o konferenci bude opět zájem, se zdá naplňuje. Počet volných míst každým dnem ubývá a tak očekávají, že tak jako v loňském roce budou nuceni ohlásit plný stav a uzavřít registraci. Formát konference totiž nehodlají posouvat ke komerčnosti či megalomanskému pojetí. „Chceme, aby naše třídenní konference zůstala žánrově čistá, nekomerční, navíc se symbolickým konferenčním poplatkem, a také poněkud komorní,“ konstatuje Bednařík. Za pravdu mu dávají i dosavadní ohlasy účastníků, kteří si na olomoucké konferenci pochvalují právě celkovou atmosféru charakterizovanou nejen zajímavými přednáškami expertů, ale i doprovodným programem a celkovým konferenčním servisem. „I proto je opět stanoven strop pro počet účastníků, a to i přestože již nyní máme signály, že bychom mohli v Olomouci nejspíš přivítat podstatně více hostů. Nechceme však organizovat konferenci pro kvantitu na úkor její kvality. Předchozí čtyři úspěšné ročníky to jistě potvrdily,“ uzavírá Bednařík.

Čtěte také: O účast na mezinárodní konferenci obecních policií je velký zájemzde (fttech.org)

IV. Mezinárodní konference obecních policií se koná v Olomouci ve dnech 3. – 5. dubna 2019 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ta je spoluorganizátorem spolu s právnickou fakultou, na jejíž půdě se konala konference vloni, a která letos kvůli rozsáhlé rekonstrukci nemá vhodné prostory. Konferenci se rozhodla podpořit řada subjektů a společností v roli partnerů konference. Také díky nim mohou organizátoři zajistit pro účastníky a hosty vystupující na konferenci nadstandardní komfort a připravit řadu zajímavých odborných přednášek, ale rovněž doprovodný program. Již tradičně konference začíná ve středu 3. dubna v podvečer neformální uvítací večeří "Vítáme Vás v Olomouci..." spojenou s ochutnávkou regionálních potravin. Ve čtvrtek 4. dubna je po číši vína na závěr prvního konferenčního dne zajištěn tradiční kulturní program, tentokrát s názvem "Poklady a umění Olomouce", na jehož realizaci se podílí Muzeum umění v Olomouci. A na závěr konference, v pátek 5. dubna, je pak pro zájemce připravena ve spolupráci s jedním z partnerů exkluzivní návštěva střelnice, kde si účastníci mohou vyzkoušet střelbu z různých typů zbraní a ucelený střelecko-taktický výcvikový program určený pro městské policie.

Bližší informace o konferenci jsou průběžně publikovány na www.fttech.org/konference2019.

6. 3. 2019