Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
O účast na mezinárodní konferenci obecních policií je velký zájem
Od spuštění registrace na IV. Mezinárodní konference obecních policií uplynulo jen pár dní a organizátoři hlásí téměř polovinu kapacity auditoria zaplněnou. Ojedinělé a největší mezinárodní setkání zástupců městských a obecních policií ve střední Evropě mající dlouhodobou podporu profesních sdružení obecních a městských policií z České republiky, Slovenska a Polska táhne nejen díky svému programu, ale i celkovému konceptu. Konference se koná od 3. do 5. dubna 2019 v Olomouci. Do konce února se přitom mohou zájemci registrovat za zvýhodněných podmínek.

Konference není určena pouze pro městské a obecní policie, ale setkávají se na ní a zkušenosti z oblasti bezpečnosti si vzájemně vyměňují i reprezentanti státní správy a samospráv, partnerských organizací, integrovaného záchranného systému a v neposlední řadě i akademické sféry. „Tak jako každý rok se bude debatovat o bezpečném prostoru a měkkých cílech, legislativě, prevenci a edukaci a v neposlední řadě o trendech v moderních technologiích.  Zvláštní pozornost pak budeme věnovat vzájemné spolupráci na mezinárodní úrovni, přičemž jednáme o zařazení hned několika polských přednášek. Novinkou letošního ročníku tak bude česko-polské simultánní tlumočení celého programu,“ podotýká Daniel Bednařík, předseda představenstva FT Technologies a.s., která za organizací odborné konference stojí. Loňský ročník oficiálně zahajoval tehdejší český policejní prezident generál Tomáš Tuhý, letos by organizátoři v Olomouci rádi přivítali vedení nejen české, ale rovněž slovenské policie. „Ta myšlenka spolupráce mezi strážníky a policisty na naší konferenci rezonuje od jejího počátku, bezpečnost nezná hranice a na její zajištění se podílí společně,“ vysvětluje Bednařík důvody, proč je účast české, potažmo slovenské policie tak důležitá.

Čtěte také: Registrace na IV. Mezinárodní konferenci obecních policií byla spuštěna! - zde (fttech.org)

Na dvoudenním konferenčním programu, kterému předchází středeční neformální setkání, se však nepodílí pouze policie. „Těší nás, že se nám daří oslovovat experty, kteří mají poutavé přednášky a mohou tak konferenci velmi obohatit. Díky tomu, že se na programu podílí řada institucí, se potvrzuje vzájemná kooperace složek integrovaného záchranného systému, státní správy a samosprávy s obecními a městskými policiemi a zejména provázanost témat,“ upozorňuje Bednařík. Koneckonců, „poutavé a informačně nabité přednášky od erudovaných přednášejících“, tak unisono zněly mnohé hodnotící komentáře téměř dvou stovek účastníků loňského ročníku konference. Přestože první verze programu bude publikována až na konci února, dle počtu přijatých přihlášek za prvních pár dní od spuštění registrace se zdá, že o konferenci je mezi městskými a obecními strážníky zájem. A určitě zdaleka v tom nehrají roli zvýhodněné podmínky únorové registrace. „Vždyť z dotazníkového průzkumu mezi účastníky loňského ročníku vyplynulo, že většina, konkrétně 95 %, se jich chystá přijet i letos,“ uzavírá Bednařík.

Čtěte také: „Skvělá konference“ – shodlo se téměř dvě stě účastníků mezinárodního setkání - zde (fttech.org)

IV. Mezinárodní konference obecních policií se koná v Olomouci ve dnech 3. – 5. dubna 2019 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ta je spoluorganizátorem spolu s právnickou fakultou, na jejíž půdě se konala konference vloni, a která letos kvůli rozsáhlé rekonstrukci nemá vhodné prostory. Pořádání konference v hanácké metropoli se rozhodl podpořit i Olomoucký kraj a magistrát města Olomouce, jejíž představitelé nad ní převzali záštitu, tak jako zástupci profesních sdružení českých a slovenských městských policií. Že se jedná o formát, který zajímá i zástupce samosprávy pak dokládá zapojení sdružení tajemníků českých měst a obcí.

Bližší informace o konferenci jsou průběžně publikovány na www.fttech.org/konference2019.

8. 2. 2019