Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Zveřejnili jsme program II. Mezinárodní konference obecních policií zemí Visegrádské čtyřky
Program konference je rozdělen do tří tematických bloků, v rámci kterých si budou čeští a zahraniční odborníci vyměňovat své zkušenosti a rokovat o aktuálních tématech, jenž jsou spojena s činností obecních a městských policií.
První blok je věnován problematice migrace, mezinárodní spolupráci a epidemiologickým rizikům souvisejícím s migrací osob a jejich možné prevenci. V druhém bloku se vystupující zaměří na problematiku kybernetické bezpečnosti ve veřejné správě, ochraně dat a účastníky konference seznámí rovněž s novými právními výzvami v oblasti kybernetické bezpečnosti. Závěrečný blok pak bude věnován současné legislativě související s prací městských a obecních strážníků.
Součástí konference je rovněž odborný doprovodný program – návštěva bezpečnostních veletrhů včetně zhlédnutí dynamických ukázek na terénním polygonu IDET ARENA 2017.
Program je ke stažení na stránkách konference.

18. 4. 2017