Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Probíhá aktualizace informačního systému MP Manager
Provádíme aktualizaci informačního systému MP Manager v souvislosti se změnou legislativy v oblasti „způsob řešení – domluva“ (zákon č.  285/2018  Sb. ze dne 15. listopadu 2018, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů).  Tedy zákona, který od 1. ledna 2019 mimo jiné zavádí možnost řešit přestupky domluvou a ruší "napomenutí".
Znění zákona č. 285/2018 Sb. zde (psp.cz)

21. 12. 2018