Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
NEPŘEHLÉDNĚTE! Mezinárodní konferenci obecních policií bude definitivně hostit Olomouc!
Mezinárodní konference obecních policií se uskuteční 3. – 5. dubna 2019 v Olomouci. Dohodla se na tom společnost FT Technologies a.s., hlavní organizátor konference, se svými partnery, společností Veletrhy Brno a.s. a Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. K organizaci byla přizvána rovněž olomoucká pedagogická fakulta.

Největší mezinárodní setkání zástupců českých, slovenských a polských městských a obecních policií ve střední Evropě se přitom původně mělo konat v Brně. „Nynější obchodní aktivity společnosti, velký zájem o bezpečnostní veletrhy, požadavky vystavovatelů a s tím související přehodnocování priorit nás přiměly k vyvolání diskuze o našem možném a především reálném zapojení do organizace konference,“ vysvětluje Michalis Busios, ředitel brněnských bezpečnostních veletrhů IDET, PYROS a ISET. „Ta situace nás mrzí, jsme přesvědčeni, že projekt konference je smysluplný, nicméně v této chvíli nezapadá do našeho formátu a tedy jsou i omezené naše možnosti spolupráce,“ doplňuje Busios. Tímto rozhodnutím se definitivně opouští myšlenka pravidelného obročního střídání Brna a Olomouce a konference se bude v budoucnu konat již jen v Olomouci.

Hodnocení předešlého ročníku:
"Skvělá konference" - shodlo se téměř dvě stě účastníků mezinárodního setkání (fttech.org)

Nastalá situace mrzí i Daniela Bednaříka, předsedu představenstva společnosti FT Technologies a.s., která za organizací ojedinělého projektu stojí. „Úspěšnost konference je odvislá zejména od programu a celkové organizace, méně již od místa jejího konání. Samozřejmě možnost navštívit bezpečnostní veletrhy v Brně by byla pro řadu účastníků příjemným zpestřením, nicméně věřím, že i Olomouc má co nabídnout,“ podotýká Bednařík. Je si zároveň vědom náročnosti, která s tímto rozhodnutím souvisí, o to více si váží spolupráce se zástupci univerzity, města i kraje. Jako hlavní organizátor byl totiž postaven ještě před jeden úkol. Najít vhodný termín, jenž by nebyl v kolizi s dalšími důležitými aktivitami a zejména disponovat prostory s dostatečnou prostorovou kapacitou pro téměř 200 účastníků, a které by zároveň umožnily zachování osvědčeného třídenní formátu. Dosavadní zázemí konference na olomoucké právnické fakultě totiž bude v následujících měsících procházet rozsáhlou rekonstrukcí. „Společně se zástupci právnické fakulty jsme oslovili vedení pedagogické fakulty, která má překrásnou a vyhovující aulu a těší nás, že souhlasili spojit své jméno s tímto projektem,“ vysvětluje Bednařík.

Tip pro Vás:
Video z III. Mezinárodní konference obecních policií 2018 (YouTube.com)

Zachování kontinuity konání konference na univerzitní půdě vítá i děkanka právnické fakulty Zdenka Papoušková. „Je pro nás ctí, že můžeme být spoluorganizátory této konference. Její konání v univerzitních prostorách je ideálním příkladem, jak můžeme naplňovat další roli, a to společenskou. Vysoké školy by neměly být pouze školním zařízením a výzkumnou institucí, ale měly by aktivně působit také ve veřejném prostoru,“ poznamenává Papoušková. Obdobně vnímá spolupráci i Libuše Ludíková, děkanka pedagogické fakulty, a dodává: „Například se nám naskýtá možnost zdůraznit význam potřeby vzdělávání a prevence v oblasti bezpečnosti, konkrétně kybernetické bezpečnosti, na kterou se kolegové na fakultě zaměřují.“

IV. Mezinárodní konference obecních policií se uskuteční ve dnech 3. – 5. dubna 2019 v Olomouci. Odborníci z České republiky, Slovenska a Polska na ní budou opět debatovat o bezpečném prostoru a měkkých cílech, legislativě, prevenci a edukaci a v neposlední řadě o trendech v moderních technologiích a to v kontextu mezinárodní spolupráce. Bližší informace o konferenci budou publikovány po 7. lednu 2019 zde.

19. 12. 2018