Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Prokazatelné výsledky přesvědčily Trenčín k pořízení technologie CamCar
Inteligentní monitorovací vozidlo CamCar se stává nedílným nástrojem kontroly parkování v slovenském Trenčíně. O jeho pořízení pro potřeby městské policie rozhodli zástupci města. Rozhodnutí předcházelo několik závěrečných testovacích jízd v ulicích města s prokazatelnými výsledky potvrzujícími funkčnost a úspěšnost celé technologie. Zájem o ní mají také další česká a slovenská města.

Ilustracni fotografie FTT_CamCar (1)_650x337px.jpg

Tímto rozhodnutím bylo završeno několikaměsíční testování umělé inteligence, které společnost FT Technologies a.s. prováděla právě v Trenčíně. Jedno z krajských slovenských měst nebylo vybráno náhodně. Je známo propracovaným systémem parkování a také svým přístupem k moderním technologiím – na „parkovací zázrak“ se jezdí dívat i kolegové z Čech. Nyní se navíc pyšní dalším technologickým esem – inteligentním monitorovacím vozidlem CamCar využívající ke kontrole oprávněnosti parkování právě umělou inteligenci.
„Skutečnost, že byla k dodání technologie kontroly parkování vybrána naše společnost, nás potěšila. Jde o logické rozhodnutí a především ocenění celého týmu našich odborníků, jejich úsilí a přesvědčení doložené tisícími hodin vývoje a testování technologie CamCar,“ konstatuje Daniel Bednařík, předseda představenstva FT Technologies a.s. Opomenout podle něj nelze ani předchozí spolupráci s trenčínskou městskou policií a zástupci města. „Společně věříme, že jde o přelomovou technologii posouvající efektivitu práce strážníků o výrazný krok dopředu, technologii prospěšnou pro společnost“ dodává Bednařík. Jeho slova potvrzuje i Ján Mikolaj, obchodní ředitel pro slovenský trh. „Hlavní a nespornou výhodou tohoto způsobu kontroly oprávněnosti parkování je zrychlení celého procesu. Ten vede v konečném důsledku k nárůstu počtu volných parkovacích míst v požadovaných lokalitách a také možnému efektivnějšímu sankcionování ze strany městské policie. Slušní řidiči nedoplácí na ty, kteří se platbám vyhýbají a snaží se systém zneužívat,“ přibližuje Mikolaj. Využití neuronových sítí, pro které se Trenčín rozhodl, má ještě jeden neméně důležitý aspekt kromě efektivnější kontroly. Paradoxně díky „úspoře času“ strážníků, za které provádí kontrolu inteligentní vozidlo CamCar, lze efektivněji využít tyto strážníky k plnění úkolů v jiných částech města. Tvrzení, že tento způsob kontroly parkování má dopad na celkové posílení bezpečnosti ve městě, je tak na místě.
Technologie CamCar je montována ze špičkových komponentů. „Díky našemu promyšlenému vývoji jsou však tyto jednotlivé díly paradoxně stále za přijatelnou cenu, která v konečném důsledku, spočítáme-li výslednou efektivitu, přináší uživatelům úsporu,“ rozbíjí Bednařík zažitý úzus: moderní, rovná se finančně nákladný. Na bližší popis je však skoupý, protože se jedná o velmi cenné know-how. Pro uživatele je důležitý ještě jeden aspekt – technologie se dá namontovat téměř na jakékoliv vozidlo. Skutečností, že celý proces spočívá v on-line kontrole registračních značek zaparkovaných vozidel, se řešení od FT Technologies a.s. značně odlišuje od doposud prezentovaných nápadů. I proto má o technologickou novinku na českém a slovenském trhu a její testování v tuto chvíli zájem hned několik měst řešících problematiku parkování. „Blíže naše inteligentní monitorovací vozidlo CamCar představíme odborné veřejnosti na nadcházející konferenci Slovenské parkovací asociace, které je naše společnost hlavním partnerem,“ uzavírá Bednařík.

A jak inteligentní monitorovací vozidlo CamCar funguje?
Umělá inteligence umí rozpoznat oprávněnost v daném místě parkovat, upozornit zda není po kontrolovaném vozidle vyhlášeno pátrání či kontrolovat úhradu plateb za parkování, která je prováděna formou „validace“ podezření na přestupek. Dosud na ulici prováděli tuto kontrolu u všech vozidel fyzicky strážníci, nyní tyto úkony provádí CamCar se svými neuronovými sítěmi „pouhým“ průjezdem lokality. Technologie při něm snímá pouze registrační značku (evidenční číslo) vozidla, kterou porovnává s databázemi. Strážník tak jen nahlíží do on-line výsledků a řeší již konkrétní incident (validované podezření na přestupek), na který inteligentní monitorovací vozidlo CamCar poukáže. Zpracovávané údaje jsou přitom podle Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky v souladu se zákonem číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobních údajov, respektive Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 (GDPR).

Loga a ilustrační fotografie naleznete na www.fttech.org/media.asp.

15. 11. 2018