Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Intenzivně se připravujeme na změny v legislativě
Se změnami, které se dotýkají zákona č. 65/2017 Sb. (tzv. tabákový), č. 250/2016 Sb. (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) a zákona č. 251/2016 Sb. (zákon o některých přestupcích) nutně dojde také k aktualizacím v IS MP Manager. Proto neleníme a zřídili jsme ve spolupráci s odborníky z řad legislativy, informatiky, pořádkové a dopravní služby městských policií pracovní skupinu. Její členové nad těmito změnami nejen debatují, ale i odhalují případná úskalí, která by s jejich implementací mohla nastat a navrhují případná řešení. Již nyní víme, že se uživatelé IS MP Manager například dočkají přejmenování bloků, nových číselníků přestupků a funkcí pro práci s právnickými osobami či nových pravidel pro práci s ISEP. V „hledáčku“ pracovní skupiny je rovněž tzv. změnový zákon (sněmovní tisk č. 929), který však zatím nebyl schválen. Nicméně, počítáme s tím, že rovněž po schválení tohoto zákona proběhne okamžitá aktualizace IS MP Manager.

12. 4. 2017