Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Seminář ISEP - MP Manager
Dne 12.10. byl v Olomouci pro MP užívající IS MP Manager uspořádán seminář na téma ISEP a propojení s IS MP Manager.
Pozvání na seminář přijala ředitelka Rejstříku trestů, paní Mgr. Bc. Radka Paulová, která v první části semináře ve své prezentaci účastníky seznámila v kostce s problematikou ISEP a právním rámcem Centrálního registru přestupků, druhá část semináře byla věnována přístupu do ISEP prostřednictvím IS MP Manager.

Dovolujeme si vybrat a připojit dvě z mnoha reakcí účastníků semináře:

"Chtěl bych Vám touto cestou velice poděkovat za dnešní seminář. Dle mého názoru splnil to, co jsme od něj očekávali. Kromě osobního setkání a konzultací, jsme získali spoustu zajímavých informací, zejména o reálném využití MP Manager vs. ISEP.
Díky přítomnosti paní Mgr. Paulové jsme si na místě vysvětlili další detaily provozu a fungování ISEP obecně. Důležitým prvkem byl i její pohled na přestupkovou agendu, kde se vyjasnily některé otázky, související s různým výkladem. Ještě jednou dík Vám všem. Pro nás byl dnešní seminář důležitým přínosem ke zkvalitnění práce OP. Hodně úspěchů ve Vaší další práci."

"Přeji všem krásný den a velmi vřele se připojujeme k poděkování. Velmi kvituji, že se tento meeting uskutečnil až po nasazení prostupu do ISEP, jelikož jsme se mohli bavit naprosto konkrétně. Velmi si vážím možnosti poznat paní Mgr. Paulovou - konečně úředník s mocí něco skutečně měnit, který není jen teoretik bazírující na svých fantaziích, ale příjemný člověk s perfektní znalostí teorie i praxe v oboru i mimo něj s rozumným náhledem na "naše" potřeby a požadavky. Za ni děkuji obzvláště! :) Velmi, velmi děkuji organizátorům - zejména panu Bednaříkovi, že jsem se s vámi všemi mohl potkat na takto podnětném fóru, v příjemném a přátelském prostředí a velmi bych si přál se na podobné úrovni setkávat i v budoucnu. Přeji mnoho zdaru v práci s MP - Managerem i mimo něj :)"

13. 10. 2016