Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Tisková zpráva - I. mezinárodní odborná konference a setkání zástupců obecních policií Visegrádské čtyřky
Zástupci obecních a městských policií zemí Visegrádské čtyřky si poprvé vyměňovali zkušenosti na odborné konferenci
Ve čtvrtek 16. června 2016 se na vojenskou zkušební střelnici v jihomoravském Bzenci sjely více než dvě stovky zástupců obecních a městských policí z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, aby zde diskutovali o aktuálních tématech týkajících se jejich činnosti. Jednalo se o první odborné setkání tohoto druhu u nás, a dle reakcí přítomných velice potřebné a prospěšné.
„V podstatě podobná konference se zatím neuskutečnila. Tak, jak zaznělo i v příspěvcích je nesmírně důležité, abychom byli připraveni na to, co bude a začali se na to připravovat dostatečně včas,“ vysvětlil myšlenku uspořádání prvního ročníku konference Daniel Bednařík, jeden z hlavních organizátorů ze společnosti FT Technologies. Podle něj se podařilo zajistit nejen vysokou účast zástupců obecních policií, ale rovněž řadu zajímavých odborných přednášek a vzácných hostů nejen od nás, ale rovněž ze zahraničí. Jeho slova potvrdil i Roman Váňa, předseda bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. „Přijel jsem sem s očekáváním, že se dozvím něco nového, něco co je aktuální v rámci změn současného světa. Jsou nové bezpečnostní hrozby, nové výzvy, jsou nové technologie. A naše městské policie, ať to chtějí či nechtějí, se dostávají do první linie boje s kriminalitou. Takže mě zajímá, co všechno mohou využít pro svoji práci,“ poznamenal Váňa, přičemž sám přiznal, že ty informace jsou zvláště cenné, obzvláště když zákonodárci připravují novelu zákona o obecní policii.
Témata příspěvků a reakce posluchačů od prvního okamžiku dávaly tušit, že se organizátorům podařil sestavit program, který přítomné zaujal. „Vlastně žádná jiná, než tato konference není a tak jsem rád, že ji můžeme využít k načerpání informací od kolegů, a ty pak využívat i my při činnosti naší městské policie. Mě asi tady nejvíc zaujala ta novela, která se týká zákona o zbraních a střelivu no a pak ta praktická ukázka na střelnici, jenž byla součástí doprovodného programu,“ podotkl Martin Opava, zástupce ředitele Městské policie v Písku. Jeho slova vzápětí potvrdil ředitel z Domažlic Petr Kubal. „Jde o různé pohledy na prakticky stejnou problematiku, protože městské policie ať již na Slovensku, v Čechách, Maďarsku či Polsku řeší v podstatě to samé – veřejný pořádek. Takže svým způsobem jde o předávání poznatků,“ poznamenal Kubal, kterého nejvíce zaujala přednáška o zbraních a střelivu a v případě představovaných technologií software MP Manažer. „My jsme aktivními uživateli informačního systému MP manažer od společnosti FT Technologies , v současné době je asi nejlepší, co se nabízí městským policiím,“ vysvětlit Kubal.
Nejen aktuální právní úpravy a s nimi související případné novelizace a problematika ochrany osobních údajů, či nové trendy v oblasti výstroje a výzbroje a zejména využívání moderních technologií si našly své posluchače. „Osobně se domnívám, že to spoustu lidí, kteří o mnohém z témat pouze slyšeli, vtáhne více do hry, učiní je to kompetentnějšími a většími odborníky. Což potom očekávám, že se pozitivně projeví v jejich rozhodovacích procesech a připravenosti řešit svízelné legislativní situace,“ upozorňuje psycholog IWATC Jaroslav Zeman, který na konferenci vystoupil s přednáškou věnující se problematice migrační vlny z pohledu činnosti městských policií. Kladně hodnotila myšlenku uspořádat konferenci pro strážníky čtyř zemí rovněž ředitelka odboru kontroly zpracování osobních údajů Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky Tatiana Valentová.
„Zaznamenala jsem vysoký zájem účastníků o tuto problematiku, protože dostávají do povědomí některé skutečnosti, s kterými se běžně denně setkávají, ale přímo si je neuvědomují,“ vysvětlila Valentová.
„Troufnu si tvrdit, že konference splnila svůj cíl a očekávání a byla přínosná i její auditorium. Zazněla tady spousta zajímavých informací a domnívám se, že jsme se navzájem v mnoha diskuzích velmi obohatili. Vydali jsme se správným směrem a určitě v pořádání dalších mítinků a konferencí budeme pokračovat,“ uzavřel Daniel Bednařík, hlavní organizátor proběhlé konference.
I. Mezinárodní odbornou konferenci a setkání zástupců obecních policií Visegrádské čtyřky zorganizovala olomoucká společnost FT Technologies, která je v současnosti jedním z hlavních dodavatelů moderních IT technologií pro potřeby městských a obecních policií, když řada z nich využívá ke své činnosti software MP Manažer. V rámci doprovodného programu se účastníci měli možnost seznámit s novinkami v oblasti optických přístrojů a prostředků, zbraňových kompletů, munice a možnostmi jejich vývoje, které v praktických ukázkách představili partneři konference. Bližší informace, včetně programu, naleznete na stránkách konference www.fttech.org. Video z konference je pak ke zhlédnutí na profilu „FT Technologies“ kanálu YouTube - www.fttech.org/youtube
Partnery konference byly společnosti IWATC, VTUVM Slavičín, Česká zbrojovka, a.s., Sellier & Bellot a.s. a Meopta - optika s.r.o.
Kontakt pro média:
Daniel Bednařík, předseda představenstva FT Technologies a.s.
telefon: +420 588 118 318

20. 6. 2016