Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]

V Olomouci 1. března 2024

Vážení přátelé,

Mezinárodní konference obecních policií není pouze uzavřeným setkáním bezpečnostní komunity, ale má i důležitý „zásah“ do veřejného prostoru v podobě doprovodných aktivit pro širokou veřejnost.

V létě loňského roku nás inspiroval jeden z příspěvků na sociálních sítích, který poukazoval na kampaň DARUJ ŽIVOT. Rozhodli jsme se proto oslovit Český registr dárců krvetvorných buněk a podpořit tuto aktivitu s vědomím, že se třeba mezi účastníky konference najdou nejen zájemci o zápis do registru, ale třeba i konkrétní dárce, který jednou někomu udělá život šťastnější. Zároveň však tímto krokem chceme inspirovat účastníky tohoto ojedinělého a největšího mezinárodního setkání obecních a městských policií ve střední Evropě. Jsou součástí kolektivů, a tak se mohou s náboráři během konference domluvit a naplánovat následné kampaně ve svých obcích a městech, přizvat třeba dobrovolné hasiče, kolegy z dalších bezpečnostních složek, zaměstnance úřadů.


Velice si vážíme podpory ze strany Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, našeho partnera při organizaci konference. Rozhodla se do této aktivity doprovodného veřejného programu konference přidat a svým prostřednictvím přizvat další potenciální zájemce o dárcovství krvetvorných buněk, studenty a pedagogy Univerzity Palackého v Olomouci. Dlouhodobé statistiky hovoří jasnou řečí. Na 1 zachráněný život je potřeba zaregistrovat přes 500 dárců. Poděkování náleží také dobrovolníkům ze spolku ALMA MATER, který tuto kampaň pro Český registr dárců krvetvorných buněk zabezpečuje a ve své expozici bude provádět nábor potenciálních dárců kostní dřeně ve čtvrtek 21. března 2024 od 8.30 do 16.30 hodin před budovou Právnické fakulty UPOL.

Přátelé, největší slova díků však náleží Vám všem, kdo se přijdete informovat o možnostech dárcovství a třeba se i do databáze potenciálních dárců zeragistrovat. Dejme společně naději lidem, kteří nemají tolik štěstí jako my a jsou nemocní. Naději v podobě transplantace kostní dřeně, která se již stala standardním léčebným postupem zachraňující stále více nemocných. Tyto transplantace by však nebylo možné uskutečnit bez obětavosti dárců, kteří jsou ochotni nezištně pomoci těžce nemocnému člověku kdekoliv na světě. Děkujeme.

Tým FT Technologies a.s., hlavní organizátor VIII. Mezinárodní konference obecních policií

tisková zpráva: Doprovodné aktivity konference dostávají nový rozměr, podpoří Český registr dárců krvetvorných buněk!

ke stažení: Plakát "DARUJ ŽIVOT na Právnické fakultě UPOL 21. 3. 2024"

ke stažení: Plakát "Podmínky vstupu do registru dárců"

Tuto kampaň v rámci doprovodného veřejného programu VIII. Mezinárodní konference obecních policií realizují: