Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]

V Olomouci 1. prosince 2023

Vážení přátelé,

když jsme v roce 2016 poprvé zorganizovali setkání obecních a městských policií, tehdy ještě ve formátu Visegrádské čtyřky, neměli jsme tušení, jaký ohlas a uznání si tento projekt po několika letech získá. Nyní s našimi partnery připravujeme již VIII. Mezinárodní konferenci obecních policií - ojedinělé a největší mezinárodní setkání obecních a městských policií ve střední Evropě.

Žijeme v době krizí majících za následek rozkolísání tradičních hodnot a vyvolávající růst napětí. O to více vnímáme potřebu dialogu a podpory bezpečnosti ve veřejném prostoru. Mnohdy právě strážníci spolu se zástupci samospráv jsou těmi prvními a nejdůležitějšími mediátory ve společnosti. Také proto pro ně organizujeme konferenci s krátkým, a přesto výstižným mottem: „Jsme v první linii“. Frází, jenž je sice občas v různých souvislostech hojně skloňována, ale především dokonale vystihuje náročnou, obětavou a nesmírně důležitou práci strážníků.

Není přitom určená jen pro zástupce obecních a městských policií, ale také statní správy, samospráv, integrovaného záchranného systému a bezpečnostních sborů, exekutivy, akademické sféry a dalších subjektů a organizací včetně neziskového sektoru a dobrovolnických aktivit. Jedná se o ojedinělou platformu pro osobní setkávání a výměnu zkušeností ve čtyřech hlavních programových okruzích: bezpečný prostor, technologie, prevence a edukace, legislativa. A jak dokládají vyjádření účastníků také o významnou společenskou událost. Zdaleka nenabízí pouze ten „tradiční poslech“ bezesporu zajímavých a inspirativních vystoupení téměř tří desítek přednášejících, ale rovněž bohatý doprovodný program, ať společenský či ryze pracovní, a to formou dalších význačných přidružených setkání a jednání. Konference však není pouze uzavřeným setkáním bezpečnostní komunity, má i důležitý „zásah“ do veřejného prostoru v podobě doprovodných aktivit pro širokou veřejnost. A jelikož v letošním roce FT Technologies slaví 20 let existence, jako správní oslavenci máme připravené malé překvapení.

Zároveň se toto ojedinělé mezinárodní setkáním poněkud vymyká zvyklostem. Konferenci organizujeme jako náš Goodwill, z podnětu obecních a městských policií, pro něž jsme z pozice lídra trhu v poskytování informačních technologií jejich dlouholetý spolehlivý partner. Také proto má strategickou podporu profesních sdružení zastupující obecní a městské policie v Česku, Polsku a na Slovensku, a my si této velké důvěry patřičně vážíme. Poděkování náleží rovněž všem našim partnerům, díky jejichž důvěře a podpoře můžeme pravidelně připravit nejen exkluzivní program, ale také nadstandardní konferenční servis. Největší slova díků však směřují k samotným 250 účastníkům konference, kteří pokaždé vytvoří nezapomenutelnou atmosféru. Děkujeme, budeme se těšit na další osobní setkání při odborných, a především přátelských debatách v Olomouci.

Přátelé, přijměte naše srdečné pozvání na VIII. Mezinárodní konference obecních policií, která se uskuteční ve čtvrtek 21. 3. a v pátek 22. 3. 2024 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, přičemž tradičně ji bude ve středu 20. 3. předcházet neformální uvítací večeře „Vítáme Vás v Olomouci…“. Podrobné informace o letošním ročníku naleznete v odkazu "PROPOZICE & REGISTRACE" v zápatí této stránky.

Celý tým organizátorů a partnerů konference se těší na přátelské setkání s Vámi v Olomouci.

Daniel Bednařík, předseda správní rady FT Technologies a.s.

Přehled záštit a partnerů konference je průběžně aktualizován. Stav k 1. 3. 2024.

ke stažení: Booklet VIII. Mezinárodní konference obecních policií, 20.-22. 3. 2024, Olomouc

ZÁŠTITU NAD KONFERENCÍ PŘEVZALI:

Mgr. Bc. Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra České republiky

Mgr. Matúš Šutaj Eštok, ministr vnitra Slovenské republiky

Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor statutárního města Olomouce

Bc. Martin Macháček MBA, předseda Svazu obecních a městských policií České republiky

Mgr. Ján Andrejko, PhD., prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenskej republiky

mgr Artur Hołubiczko, Prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej

HLAVNÍ ORGANIZÁTOR

SPOLUORGANIZÁTOR

HLAVNÍ PARTNER

PODPORA PROFESNÍCH SDRUŽENÍ

HLAVNÍ PODPORA

PODPORA

PARTNEŘI PROGRAMU

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

OFICIÁLNÍ HOTELY KONFERENCE

PRODUKTOVÍ PARTNEŘI

OFICIÁLNÍ DODAVATELÉ