Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]

 VII Międzynarodowa Konferencja Straży Miejskich i Gminnych TUTAJ! (www.fttech.org/konferencja2023)

 For comunication and registration in english please do not hesitate to contact us by e-mail at konference@fttech.org.

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

termín konání: 29. – 31. 3. 2023 (29. 3. – neformální uvítací večeře "Vítáme Vás v Olomouci..." / 30. a 31. 3. – konferenční dny)

místo konání: Aula Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Tř. 17. listopadu 8, Olomouc (mapa)

auditorium: auditorium konference tvoří pouze účastníci z řad zástupců obecních a městských policií, státní správy a samospráv, exekutivy, médií, akademické sféry a partnerů konference (maximální kapacita auditoria je stanovena ze strany hlavního organizátora na 200 osob)

konferenční jazyk: konference je vedena v českém, slovenském a polském jazyce – zajištěno simultánní tlumočení (CZ-PL, PL-CZ)

Dress Code – neformální uvítací večeře „Vítáme Vás v Olomouci…“: Smart Casual / služební oděv

Dress Code – konference: Business / služební oděv

parkování: Statutární město Olomouc řeší parkování prostřednictvím Univerzálního parkovacího portálu informačního systému MP Manager – více na parkovani.olomouc.eu

stravování: je zajištěno (je součástí registrace – registračního poplatku) průběžné celodenní pohoštění (coffee breaky), obědy a večeře

ubytování: není zajišťěno (není součástí registrace – registračního poplatku) a každý účastník si jej zajišťuje dle svého uvážení – doporučujeme Vám využít zvýhodněné nabídky ubytování v některém z oficiálních hotelů konference: Hotel Flora a Hotel Palác (heslo pro vyřízení rezervace je součástí elektronického potvrzení registrace na konferenci)

PROGRAM:

středa 29. 3. 2023 – neformální uvítací večeře „Vítáme Vás v Olomouci…“

čtvrtek 30. 3. 2023 – I. konferenční den

slavnostní zahájení, zdravice

panel „Bezpečný prostor“

panel „Technologie“

číše vína

exkluzivní doprovodný program pro veřejnost - bude upřesněn

exkluzivní doprovodný program - bude upřesněn

pátek 31. 3. 2023 – II. konferenční den

panel „Prevence a edukace“

panel „Legislativa“


Přednášející a témata jejich přednášek průběžně představujeme na našem facebookovém profilu FTTechnologiesOlomouc.

ON-LINE PROGRAM KONFERENCE

REGISTRACE

Registrace se provádí prostřednictvím on-line registračního formuláře, přičemž registrace končí naplněním kapacity auditoria. Zároveň hlavní organizátor stanovil registrační poplatky, které slouží k úhradě části nákladů na organizaci konference, přičemž i nadále platí, že hlavní finanční pokrytí garantuje ze svého titulu hlavního organizátora. Případné dotazy lze kdykoliv adresovat na e-mail konference@fttech.org.


stručný popis procesu registrace a komunikace prostřednictvím kontaktního e-mailu:

1) zájemce vyplní (pozor na překlepy v kontaktním e-mailu) a odešle (kliknutím na "ODESLAT") on-line registrační formulář (každá osoba zvlášť)

2) zájemce obdrží na kontaktní e-mail svůj vyplněný formulář (pokud se tak nestane a není ve spamu, formulář se neodeslal například z důvodu chybně zadaného e-mailu)

3) organizátor prověří, zda zájemce splňuje podmínky registrace a účasti, a následně potvrdí či zamítne registraci

4) zájemce obdrží na kontaktní e-mail potvrzení či zamítnutí registrace

5) zájemce obdrží na kontaktní e-mail výzvu (fakturu) k uhrazení registračního poplatku (pokud jej má hradit)

S dotazy nás můžete kontakovat na konference@fttech.org.


přehled registračních poplatků:

"zvýhodněná klientská" registrace: 1 250 Kč (52 Euro, 240 PLN) / účastník
určená pouze uživatelům informačního systému MP Manager (ke dni odeslání on-line registračního formuláře), avšak při registraci nejpozději do 20. 1. 2023

"zvýhodněná včasná" registrace: 1 850 Kč (77 Euro, 355 PLN) / účastník
určená všem, kteří tvoří auditorium, při registraci od 21. 1. 2023 do 20. 2. 2023

dodatečná registrace: 2 450 Kč (102 Euro, 470 PLN) / účastník
určená všem, kteří tvoří auditorium, při registraci od 21. 2. 2023 do ukončení registrace


PODMÍNKY REGISTRACE A ÚČASTI


ON-LINE REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Kapacita konference byla naplněna. Je nám to líto, ale registrační formulář již není aktivní. Kontaktujte nás.

INFORMACE PRO MÉDIA:

Zástupci médií mohou požádat o akreditaci "volnou formou" (uvedením jména, příjmení, redakce a telefonního kontaktu, v případě tzv. volných novinářů pak i čísla novinářského průkazu SNČR) na e-mail konference@fttech.org. V případě schválení žádosti o akreditaci obdrží od hlavního organizátora odkaz na on-line registrační formulář, jelikož jsou považováni za účastníky konference a vztahují se na ně podmínky registrace a účasti.

Hlavní organizátor je připraven na plnou součinnost v případě zájmu o zprostředkování setkání s konkrétním účastníkem konference či rozhovoru na požadované téma. Zástupci médií se na něj mohou obracet také s žádostmi o bližší informace ke konferenci a programu či o poskytnutí ilustračních fotografií z uplynulých ročníků.

NABÍDKA SPOLUPRÁCE NA PROGRAMU:

Jednou z hlavních myšlenek konference je výměna zkušeností. Každoročně hlavní organizátor obdrží řadu podnětů a námětů na témata, díky kterým může vytvářet velice pestrý a zajímavý program. Pokud se domníváte, že máte téma, které by mohlo zajímat účastníky konference, neváhejte zaslat krátkou rešerši na e-mail konference@fttech.org.

NABÍDKA PARTNERSTVÍ:

Přestože konference není komerčním projektem, hlavní organizátor nabízí privátním společnostem, institucím, neziskovým organizacím a dalším subjektům, které mohou prezentovat zajímavý produkt či projekt a jejichž účast na konferenci by byla pro účastníky konference přínosná, několik forem spolupráce.

Zároveň však upozorňuje, že konference je primárně platformou pro osobní setkávání a výměnu zkušeností. Nemá formát veletrhu, neumožňuje fyzické představování produktů (vyjma přednášek), výstavbu expozic a podobný formát prezentace. Z dlouhodobé analýzy tuto myšlenku považuje většina (98 %) účastníků za přínosnou, velice kladně ji hodnotí (96 %) a preferuje (93 %). I proto je počet partnerů konference omezen.

Hlavní organizátor konference z pozice technologického lídra klade důraz na společenskou zodpovědnost a dbá na ochranu životního prostředí. Dlouhodobě preferuje program minimalizace odpadů a proto dlouhodobě apeluje na partnery konference, aby zvážili formu poskytování propagačních materiálů, a to zejména v papírové formě.

KONTAKTY:

Hlavním organizátorem konference je společnost FT Technologies a.s.

Bližší informace Vám poskytne a dotazy zodpoví Ing. Pavel Boháč, PR & Event manažer FT Technologies a.s. / tel.: +420 606 934 896, e-mail: bohacp@fttech.org.