Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]


V Olomouci 22. ledna 2021

Vážení přátelé,

v loňském roce jsme v náhradním zářijovém termínu uspořádali, sice s určitými omezeními způsobenými protiepidemickými opatřeními přijatými v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19, již pátý ročník ojedinělého a největšího mezinárodního setkání obecních a městských policií ve střední Evropě. V. Mezinárodní konference obecních policií se nesla ve znamení bohatého a velice inspirativního hlavního i exkluzivního doprovodného programu, nadstandardního konferenčního servisu a především ve skvělé a přátelské atmosféře Slova chvály od účastníků potvrdila, že se z konference stává prestižní akce, která již má v Olomouci své pevné místo. Tohoto ocenění bychom nedosáhli bez výrazné podpory řady osobností i institucí, kterým tímto ještě jednou dodatečně děkujeme.

Doba je nevyzpytatelná, nicméně nemůžeme rezignovat. Z pozice technologického lídra bychom určitě dokázali uspořádat „neosobní“ konferenci v kyberprostoru, ale nechceme tak činit, jelikož se jedná o ojedinělou platformu pro osobní setkávání a výměnu zkušeností s nezaměnitelnou atmosférou. Proto jsme po dohodě s naším partnerem, Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, stanovili termín nadcházejícího ročníku – VI. Mezinárodní konference obecních policií, a to na 24. – 26. 3. 2021, a začali podnikat patřičné kroky k její realizaci.

Těšili jsme se na opětovné setkání s Vámi, ale s ohledem na okolnosti spojené se stávajícím vývojem pandemie a vzhledem k tomu, že se jedná o akci, jejímž hlavním benefitem je osobní setkání strážníků ze tří zemí, rozhodli jsme se VI. Mezinárodní konferenci obecních policií přesunout na neurčito, avšak s příslibem zorganizovat ji jakmile to bude možné. Věřte, že tomuto rozhodnutí předcházela řada diskuzí, a že tento verdikt nás nikterak netěší. Vnímáme však realitu spočívající v prioritách zvládnutí této pandemie a zejména podstatnou úlohu Vás, samospráv a obecních a městských policií, o určité formě únavy a potřeby následné regenerace zainteresovaných nemluvě. Svoji roli pak má i značná nejistota při přípravě samotného setkání.

Vážení přátelé, jste to vy, kdo vytváří tu neodmyslitelnou atmosféru na konferenci, o to více nás mrzí, pokud naše rozhodnutí u Vás možná vyvolalo určitý smutek. Neztrácejme však naději a věřme, že jakmile to bude možné, tak naše setkání zorganizujeme. Považujeme to za náš závazek vůči Vám všem.

Závěrem přijměte ještě jednou naše poděkování za dosavadní podporu, které si nesmírně vážíme. Opatrujte se, přečkejte následující období ve fyzické i duševní pohodě a těšíme se na osobní setkání s Vámi na VI. Mezinárodní konferenci obecních policií v Olomouci.

za organizační tým
Daniel Bednařík, předseda představenstva FT Technologies a.s.