Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]

 V Międzynarodowa Konferencja Straży Miejskich i Gminnych TUTAJ! (www.fttech.org/konferencja2020)

 For comunication and registration in english please do not hesitate to contact us by e-mail at konference@fttech.org.


Vážení přátelé, účastníci V. Mezinárodní konference obecních policií,

přijměte naše opětovné srdečné pozvání na V. Mezinárodní konferenci obecních policií, kterou organizujeme v náhradním termínu tak, jak jsme Vám 10. března, v den vyhlášení nouzového stavu v České republice v souvislosti s nákazou COVID-19, slíbili. Je již paradoxem, že to bylo v den, kdy jsme hodlali zveřejnit historicky nejzajímavější program a zároveň oznámit předčasné ukončení registrace, jelikož se Vás opět přihlásil rekordní počet.

Pandemie, která zasáhla celý svět, jej také změnila. Určitě bude mít vliv jak na samotný průběh následujícího setkání, tak program. Jsme si však jisti, že naše konference bude opět přátelská a inspirativní. Vždyť hned v prvních hodinách a dnech po oznámení přesunu termínu, jsme oslovili všechny naše partnery a spolupracující instituce a shodli se na společném zájmu pokračovat. A tak již na konci března byl znám náhradní termín a my jen vyčkávali na vývoj situace. Zároveň se zástupci resortu vnitra, města a kraje začali řešit „aranžmá“. Rozhodující slovo přitom měl náš strategický partner, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, jelikož bylo nutné sladit naši konferenci s chodem univerzity. Dnes se v České republice vrací život k „normálu“ a věříme, že ne jinak tomu je a bude i u našich sousedů. A že se v Olomouci potkáme v hojném počtu, třebaže s určitými omezeními, ale zejména s nadšením, že si vyměníme zážitky, zkušenosti a potkáme plno starých i nových přátel.

Nesmíme zapomenout. Velké poděkování. Vám všem za důvěru a především ochotu posečkat, až se situace uklidní. Partnerům pak za podporu a akceptaci našeho vztahu. Jak dobře víte, tuto konferenci neorganizujeme jako náš „Core business“, ale jako dalo by se říci z titulu lídra trhu „přidanou hodnotu“ pro naše klienty, partnery a přátele. Díky pandemii některé konferenční partnery nejspíš ztrácíme, nicméně věříme, že některé získáme. A přestože letos konferenci organizujeme, a tedy financujeme, de facto dvakrát, hodláme v ní pokračovat i do budoucna. Děkujeme proto za Vaši důvěru a odhodlání být tohoto ojedinělého a největšího mezinárodního setkání obecních a městských policií ve střední Evropě součástí.

Závěrem nám dovolte jedno, alespoň symbolické gesto vůči obecním a městským policiím. Klaníme se. Kdy jindy se motto naší konference „Jsme v první linii…“ potvrdilo než nyní. Děkujeme Vám. Těšíme se na setkání s Vámi 16. – 18. září 2020 v Olomouci.

Daniel Bednařík, předseda představenstva FT Technologies a.s.
Děkujeme, že si náhradní termín konference poznamenáte do svých kalendářů.
Bližší informace o programu, podmínkách účasti a případné možnosti další registrace Vám budeme průběžně zasílat na Vámi uvedené kontaktní e-maily.
Doporučujeme Vám rovněž sledovat nástěnku Supportu informačního systému MP Manager (týká se našich klientů), tyto stránky
a náš nový Facebookový profil FTTechnologiesOlomouc.ZÁŠTITU NAD KONFERENCÍ PŘEVZALI:

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra České republiky

Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor statutárního města Olomouce

Ing. Milan Kladníček, MBA, emeritní předseda Kolegia ředitelů Městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy

Mgr. Ján Andrejko, PhD., prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenskej republiky

mgr Artur Hołubiczko, Prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej
HLAVNÍ ORGANIZÁTOR


SPOLUORGANIZÁTOR


PODPORA PROFESNÍCH SDRUŽENÍ


HLAVNÍ PARTNER


HLAVNÍ PODPORA
EXKLUZIVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER


PODPORA
PARTNEŘI
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER


MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
OFICIÁLNÍ HOTELY KONFERENCE


OFICIÁLNÍ DODAVATELÉ
PRODUKTOVÍ PARTNEŘI
PRAKTICKÉ INFORMACE:

termín konání: 16. – 18. 9. 2020 (16. 9. - neformální uvítací večeře "Vítáme Vás v Olomouci..." / 17. a 18. 9. - konferenční dny)

místo konání: Aula Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Tř. 17. listopadu 8, Olomouc (mapa)

auditorium: pouze zástupci obecních a městských policií, státní správy a samospráv, IZS a bezpečnostních sborů, exekutivy, médií, akademické sféry a partnerů konference

konferenční jazyk: konference je vedena v českém, slovenském a polském jazyce - zajištěno simultánní tlumočení (CZ-PL, PL-CZ) jednotlivých přednášek (TBC / podle aktuální situace kolem COVID-19)

registrace: provádí se od 17. 7. 2020 prostřednictvím on-line přihlašovacího formuláře (bližší informace o registraci a účastnickém konferenčním poplatku viz níže)

hygienická opatření: bezpečnost a zdraví účastníků a hostů je prioritou (aktuální hygienická opatření viz níže)

RSVP – neformální uvítací večeře „Vítáme Vás v Olomouci…“: účast je potvrzována v přihlášovacím formuláři na konferenci či dle pokynů v osobní pozvánce

Dress Code neformální uvítací večeře „Vítáme Vás v Olomouci…“: Smart Casual / služební oděv

Dress Code konference: Business / služební oděv

parkování: statutární město Olomouc řeší parkování prostřednictvím Univerzálního platebního portálu informačního systému MP Manager - více na parkovani.olomouc.eu

stravování: součástí konference je průběžné celodenní pohoštění (coffe breaky), obědy a večeře

ubytování: není zajišťováno (není součástí registrace - účastnického konferenčního poplatku) a každý účastník si jej zajišťuje dle svého uvážení

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ (platná k 14. 9. 2020; připravujeme ve spolupráci s experty Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje):

sociální kontakt - rozestupy: kapacita konferenčních prostor převyšuje kapacitu auditoria (konference: max. 200 osob, v průběhu dne: max. 150 osob) a lze tak zajistit komfortní prostředí pro účastníky a hosty

osobní kontakt - zdravení: konference je platformou pro osobní a přátelské setkávání, nicméně nedodávejte si ruce a použijte alternativní pozdravy (úklon, pokynutí, dotek lokty či kotníky apod.)

prostorový komfort: konferenční prostory (interiér) budou pravidelně větrány; připravujeme dvě "relax zóny" se zázemím před budovou na čerstvém vzduchu (exteriér); připravujeme prostorově rozlehlou "jídelnu" s přístupem čerstvého vzduchu (větranou)

cateringové služby: cateringové služby jsou poskytovány na velice profesionální úrovni za dodržování nejpřísnějších hygienických norem s vysokým indexem reference (služby poskytuje SOŠ a SOU Služeb Velký Újezd, která právě odborníky na danou problematiku vychovává); připravujeme minimálně tři výdejní pointy

úprava programu: na základě doporučení hygieniků byl program upraven tak, aby posluchači měli k dispozici více možností (přestávek) pro pobyt na čerstvém vzduchu - například v konferenčních "relax zónách"

dezinfekce: k dispozici je minimálně 8 000 ks dezinfekčních dávek rukou pro účastníky (počet dávek jsme navýšili); prostory budou průběžně dezinfikovány (včetně mikrofonů přednášejících či stolů a židlí v "jídelně"); v konferenčních prostorech bude k dispozici několik "dezinfekčních pointů"

roušky: povinnost nosit (vlastní) roušky bude vyžadována dle aktuálně vydaných hygienických opatření ze strany státních orgánů

osobní zodpovědnost: osobní zodpovědnost jednotlivce je nejdůležitější a nejefektivnější nástroj boje proti pandemii COVID-19
Děkujeme, že v případě příznaků zvážíte svou osobní účast. My i vy spoléháme na zodpovědnost a ohleduplnost každého jedince k ostatním.
Jak rozpoznat nejčastější příznaky onemocnění COVID-19 a další informace o tomto onemocnění naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Zvyšujeme ochranu účastníků: Společnost Workpress Aviation, jeden z hlavních partnerů V. Mezinárodní konference obecních policií, poskytne účastníkům a organizátorům konference prvotřídní ochranný prostředek proti COVID-19, a to WPA nanomasku - více zde.

PROGRAM:

středa 16. 9. 2020 – uvítací večeře „Vítáme Vás v Olomouci…“

čtvrtek 17. 9. 2020 – I. konferenční den

slavnostní zahájení, zdravice

panel „Bezpečný prostor“

panel „Technologie“

číše vína

exkluzivní doprovodný program - projekce filmu "V SÍTI" a beseda s tvůrci

pátek 18. 9. 2020 – II. konferenční den

panel „Prevence a edukace“

panel „Legislativa“

exkluzivní doprovodný program:

Společnost CS Solutions Group zve účastníky konference na svoji střelnici, kde si budou moci vyzkoušet střelbu z různých typů zbraní a ucelený střelecko-taktický výcvikový program určený pro městské policie - bližší informace v programu konference (viz *.pdf).

 Finální program V. Mezinárodní konference obecních policií   

(publikován 8. 9. 2020)REGISTRACE:

Registrace na konferenci se provádí prostřednictvím on-line přihlašovacího formuláře. Doporučujeme Vám včasnou registraci vzhledem ke skutečnosti, že počet míst v auditoriu konference je omezen - maximální kapacita je 200 účastníků.

V souvislosti se změnou termínu konání konference došlo k částečnému uvolnění již dříve naplněné kapacity auditoria. Přihlásit se bude možné od 17. 7. 2020.

ON-LINE PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ V. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE OBECNÍCH POLICIÍ - náhradní termín

28. 7. 2020: Kapacita konference byla naplněna. Je nám to líto, ale přihlašovací formulář již není aktivní. Možná se však nějaké místo uvolní, a tak nás neváhejte kontaktovat na e-mail konference@fttech.org.
ÚČASTNICKÉ KONFERENČNÍ POPLATKY:

v období 3. - 27. 2. 2020: 1 450 Kč (58 EUR, 242 pln)/účastník

v období od 28. 2. do ukončení registrace 10. 3. 2020 (naplnění kapacity): 1 950 Kč (78 EUR, 325 pln)/účastník

v období od 17. 7. do ukončení registrace (naplnění kapacity): 1 950 Kč (78 EUR, 325 pln)/účastník

Důležitá upozornění: 

Součástí účastnického konferenčního poplatku je účast na programu konference a stravování (viz dříve). Jeho součástí není ubytování. Ubytování si každý účastník konference zajišťuje a hradí dle svého uvážení.

Klientům společnosti FT Technologies a.s. bude na jejich kontaktní e-maily odeslán prolink na přihlašovací formulář v předstihu.INFORMACE PRO PARTNERY:

Přestože konference není komerčním projektem, nabízíme privátním společnostem, institucím, neziskovým organizacím a dalším subjektům, které mohou prezentovat zajímavý produkt či projekt a jejichž účast na konferenci by byla pro účastníky konference přínosná, několik forem spolupráce. Zároveň však předem upozorňujeme, že na konferenci není možné fyzické představování produktů, výstavba expozic a podobný formát prezentace (vyjma přednášek). Jelikož se však jedná o platformu určenou primárně pro jednání a výměnu zkušeností, nemající formát veletrhu, ja také počet partnerů omezen. Těší nás, že nejenže tuto hlavní myšlenku konference považuje většina účastníků za přínosnou, ale navíc ji velice kladně hodnotí a preferuje v našich analýzách.

Rovněž upozorňujeme na skutečnost, že FT Technologies a.s. je technologická společnost a klade důraz na společenskou zodpovědnost, dbá na ochranu životního prostředí. Dlouhodobě preferuje program minimalizace odpadů a proto apeluje na partnery konference, aby zvážili formu poskytování propagačních materiálů, a to zejména v papírové formě.

Důležité upozornění: 

Organizační pokyny budou partnerům zaslány do 24. 7. 2020 na jejich kontaktní e-maily.INFORMACE PRO MÉDIA:

Zástupci sdělovacích prostředků mají přístup na konferenci 17. a 18. 9. 2020 (ve výjimečných případech také 16. 9.) na základě předchozí akreditace, kterou mohou provést do 16. 9. 2020 do 12.00 hodin. V případě zájmu jim rádi zprostředkujeme setkání a rozhovory s přednášejícími, hosty či účastníky konference. Mohou se na nás obrátit rovněž s žádostmi o bližší informace o konferenci a programu či ilustrační fotografie z uplynulých ročníků.

Žádost o akreditaci s uvedením jména, příjmení, redakce (volní novináři číslo novinářského průkazu SNČR) a kontaktem (e-mail, telefon) zašlete na e-mail konference@fttech.org.ARCHÍV:

IV. Mezinárodní konference obecních policií - více zde

III. Mezinárodní konference obecních policií - více zde

II. Mezinárodní konference obecních policií zemí Visegrádské čtyřky - více zde

I. Mezinárodní konference obecních policií zemí Visegrádské čtyřky - více zdeKONTAKTY:

Hlavním organizátorem konference je společnost FT Technologies a.s.

Bližší informace Vám poskytne a dotazy zodpoví Ing. Pavel Boháč, PR manažer FT Technologies a.s. / tel.: +420 606 934 896, e-mail: bohacp@fttech.org.